Latvijas Kuģniecība
 
 

“Latvijas kuģniecība” iegūst sudraba godalgu Ilgtspējas indeksā

Atpakaļ

“Latvijas kuģniecība” iegūst sudraba godalgu Ilgtspējas indeksā

2015. gada 19. jūnijā / Ziņas

Sekojot citu AS “Ventspils nafta” grupas uzņēmumiem, šogad pirmo gadu Ilgtspējas indeksā piedalījās AS “Latvijas kuģniecība”. Tās sniegumu korporatīvās atbildības un ilgtspējas jomā eksperti novērtēja kā labu, ierindojot AS “Latvijas kuģniecība” sudraba kategorijā.

“Pirmais gads mums ir kā atskaites punkts, lai saprastu, kurās korporatīvās atbildības un ilgtspējas jomās mums viss ir sakārtots, bet kurās nepieciešami uzlabojumi. Jau šobrīd pieliekam visas pūles, lai nodrošinātu savu darbību atbilstoši visaugstākajiem drošības un vides aizsardzības standartiem,” stāsta AS “Latvijas kuģniecība” valdes priekšsēdētājs Roberts Kirkups, uzsverot, ka Sudraba kategorijai kvalificējas tie uzņēmumi, kas mērķtiecīgi īsteno efektīvu ietekmes auditorijas iesaisti un ievieš procesus, ar kuriem tiek identificēti un vadīti riski.

AS “Latvijas kuģniecība” ir uzņēmums ar 75 gadu pieredzi naftas un tās produktu, kā arī ķīmisko vielu pārvadāšanā ar dažāda izmēra tankkuģiem visā pasaulē. “Latvijas kuģniecības” tankkuģu floti vada profesionāla Latvijas izcelsmes apkalpe un krasta darbinieki, kuri nodrošina augsti profesionālus pakalpojumus atbilstoši starptautiskajiem drošības standartiem. Tādēļ kā vienu no savas korporatīvās atbildības jomām uzņēmums definējis ar jūrniecību saistītās izglītības attīstību. AS “Latvijas kuģniecība” investē zināšanas un finanšu līdzekļus topošo jūrnieku izglītošanā un jūrniecības nozares popularizēšanā sabiedrībā.

Ilgtspējas indekss Latvijā tiek organizēts jau sesto gadu. Iniciatīvas partneri ir Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.

Latvijas uzņēmumu Ilgtspējas indeksa metodoloģija ir balstīta uz ietekmīgāko globālo indeksu Dow Jones Sustainability Index un Business in the Community CR Index pieredzi, ņemot vērā korporatīvās atbildības standarta ISO 26000 un Globālās ziņošanas iniciatīvas (GRI) G4 vadlīniju uzlikto latiņu. Lokalizētais indekss vērtē uzņēmumu sniegumu atbilstoši tieši Latvijai aktuāliem ekonomiskajiem, sociālajiem un vides jautājumiem, vienlaikus pārstāvot starptautiski atzītu izpratni par korporatīvās atbildības un ilgtspējas kritērijiem.

Par AS “Latvijas kuģniecība”

AS “Latvijas kuģniecība” (NASDAQ OMX RIGA: LSC1R) ir starp lielākajiem pasaules kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos un pēc naftas produktu pārvadājumu apjoma atrodas vadošajās pozīcijās starp līdzīgām kompānijām Ziemeļeiropā. Uzņēmumam pieder 16 moderni kuģi, nodrošinot darbu vairāk nekā 500 profesionāliem un augsti kvalificētiem jūrniekiem no Latvijas, un papildus tehniski pārvalda vēl 4 kuģus, kopumā vadot 20 kuģu lielu floti. LK flotes vidējais vecums ir 7 gadi. Visi kuģi saņēmuši ISM (International Safety Management) sertifikātus.

Papildu informācija:
Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante
AS “Latvijas kuģniecība”
Tālrunis: +371-25959447
E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv
www.lk.lv