Latvijas Kuģniecība
 
 

2013. gadā AS “Latvijas Kuģniecība” turpina uzlabot finanšu rezultātus

Atpakaļ

2013. gadā AS “Latvijas Kuģniecība” turpina uzlabot finanšu rezultātus

2014. gada 28. februārī / Ziņas

Lai gan AS “Latvijas Kuģniecība” un tās meitas sabiedrības (LK koncerns) 2013. gadu noslēdza ar zaudējumiem 18,12 miljonu ASV dolāru apmērā, tas ir gandrīz uz pusi mazāk nekā pirms gada, kad uzņēmuma zaudējumi bija 34,6 miljoni ASV dolāru, liecina sabiedrības neauditētie finanšu rezultāti. Neto rezultāts negatīvs bija galvenokārt kuģu vērtības samazinājuma dēļ, kas bija 22,92 miljoni ASV dolāru.

Savukārt aizvadītā gada ceturtajā ceturksnī LK neauditētie finanšu rezultāti uzrāda neto peļņu 6,50 miljonu ASV dolāru apmērā. Tas panākts, pateicoties kuģu nolietojuma metodoloģijas maiņai 2013.gadā, ieņēmumu pieaugumam, administratīvo izmaksu samazinājumam, kā arī veiksmīgas kuģu "Kuldīga" un "Kolka" pārdošanas rezultātā, kas ienesa peļņu 1,31 miljona ASV dolāru apmērā. Šis ir otrs ceturksnis pēc kārtas, kad sabiedrības darbība ir nesusi peļņu. 

2013. gada laikā EBIDTA turpināja pieaugt un sasniedza 47,33 miljonus ASV dolāru, kas bija par 6,35 miljoniem ASV dolāru vairāk nekā iepriekšējā gadā. 2013. gadā LK koncerns būtiski uzlaboja savu finanšu stāvokli, un 2013. gada 31. decembrī koncerna rīcībā bija naudas līdzekļi un īstermiņa depozīti 37,17 miljonu ASV dolāru apmērā, kas ir par 11,04 miljoniem ASV dolāru vairāk nekā 2013. gada sākumā.

Prognozējot uzņēmuma darbības rezultātus šogad, LK vadība norāda, ka aizvadītā gada laikā LK flote radīja ienākumus saskaņā ar plānoto, un pašreizējie tirgus rādītāji liecina, ka naftas produktu tankkuģu tirgus sektoram arī turpmāk būs pietiekami labi darbības rādītāji. Nākotnē naftas produktu pārvadājumu tirgus peļņa ir atkarīga no pasaules ekonomiskās izaugsmes, kas vēl joprojām ir trauslā līdzsvarā. Ekonomiskā izaugsme nosaka pieprasījumu pēc naftas pārstrādes produktiem un tādējādi ietekmē arī pieprasījumu pēc produktu tankkuģiem.

Kopējie flotes ieņēmumi 2013. gadā bija 103,54 miljoni ASV dolāru. LK koncerna neto reisu rezultāts 2013. gadā bija 88,93 miljoni ASV dolāru, kas ir nedaudz labāk nekā pagājušajā gadā (2012. gada divpadsmit mēnešos: 88,33 ASV dolāri), neskatoties uz to, ka kuģu skaits flotē bija samazinājies. Neto reisu rezultāts ir vieglāk salīdzināms flotes darbības rādītājs nekā kopējie ieņēmumi, jo tas tiek aprēķināts, no ieņēmumiem atskaitot reisu izdevumus, un atspoguļo koncerna darbības rezultātu neatkarīgi no tā, vai flote tiek izmantota reisa vai laika frakts tirgū.

2013. gadā lielākā daļa LK koncerna flotes tika izmantota uz laika nomas līgumu pamata ar fiksētām, garantētām dienas frakts likmēm lielākoties uz laika periodu līdz divpadsmit mēnešiem. Laika un reisa nomas likmju uzlabošanās visa gada laikā ir pozitīvi ietekmējusi koncerna finanšu stāvokli. Papildus tam, visa gada garumā ir panāktas vienošanās par jaunu laika nomas līgumu noslēgšanu uz divpadsmit mēnešu periodu, kas iesniedzas 2014. gadā, par uzlabotām TCE likmēm. Pašreizējā vadības stratēģija ir turpināt izmantot lielu flotes daļu, balstoties uz laika nomas līgumiem, lai nodrošinātu stabilu ienākumu plūsmu, taču daļa flotes tiks izmantota arī reisa nomas tirgū. 

2013. gadā NASDAQ OMX Riga kotēto LK akciju cena pieauga par 55,95%. OMX Baltic Benchmark GI indekss 2013. gadā pieauga par 12,16%. 2013. gadā tika veikti 1 862 darījumi ar 4 575 982 „Latvijas kuģniecība” akcijām LVL 1 509 756 vērtībā, kas veido 61% no kopējā akciju apgrozījuma (pēc akciju skaita) un 11% no visu Baltijas biržās piedāvāto Latvijas sabiedrību akciju apgrozījuma naudas izteiksmē. 2013. gada 30. septembrī „Latvijas kuģniecība” akciju kapitalizācija NASDAQ OMX Riga bija 78,60 miljoni latu.

LK 2013.gada 12 mēnešu finanšu pārskats

Par AS „Latvijas kuģniecība”
AS „Latvijas kuģniecība” (NASDAQ OMX RIGA: LSC1R) ir starp lielākajiem pasaules kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos un pēc naftas produktu pārvadājumu apjoma atrodas vadošajās pozīcijās starp līdzīgām kompānijām Ziemeļeiropā. Uzņēmumam pieder 17 moderni kuģi, nodrošinot darbu vairāk nekā 700 profesionāliem un augsti kvalificētiem jūrniekiem no Latvijas. LK flotes vidējais vecums ir 5.9 gadi. Visi kuģi saņēmuši ISM (International Safety Management) sertifikātus.
 
Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante
AS "Latvijas kuģniecība"
Tālrunis: +371-25959447
E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv
Latvijas kuģniecība www.lk.lv/lv/