Latvijas Kuģniecība
 
 

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” valdes viedoklis par sabiedrības mazākuma akcionāriem izteikto obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu un tā ietekmi uz sabiedrības interesēm

Atpakaļ

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” valdes viedoklis par sabiedrības mazākuma akcionāriem izteikto obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu un tā ietekmi uz sabiedrības interesēm

2017. gada 24. jūlijā / Ziņas

2017.gada 17.jūlijā sākās akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” (turpmāk tekstā – LK vai Sabiedrība) vairākuma akcionāra Vitol Netherlands B.V. (turpmāk tekstā – Vitol) izteiktais obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums (turpmāk tekstā – Piedāvājums) par atlikušo LK pamatkapitālu. Piedāvājums ir izteikts saskaņā ar Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisijas 2017.gada 12.jūlija lēmumu. Izteiktā Piedāvājuma vienas akcijas cena ir EUR 0,71.

Valde ir izvērtējusi Piedāvājumu. Izvērtējot Piedāvājumu, valde pārbaudīja, vai piedāvātā cena atspoguļo LK akciju patieso vērtību. Valdes skatījumā Piedāvājums ar vienas akcijas cenu EUR 0,71 atspoguļo LK akciju patieso vērtību. Valde norāda, ka obligāto atpirkšanas piedāvājumu cenu Latvijā regulē Finanšu instrumentu tirgus likuma 74.pants.

Akciju atpirkšanas rezultātā akcionārs Vitol vēl vairāk palielinās savu dalību LK pamatkapitālā. Valde uzskata, ka viena akcionāra lielākam kontrolējošo balsstiesību īpatsvaram vajadzētu uzlabot Sabiedrības darbības efektivitāti un turpmāko attīstību.

Tādējādi, valde ir nolēmusi, ka šis Piedāvājums ir LK interesēs. Valde norāda, ka tās rīcībā nav informācija, ka Vitol būtu plānojis Sabiedrības atrašanās vietas maiņu un Sabiedrības darbības apjoma vai esošo darba vietu samazināšanu.