Latvijas Kuģniecība
 
 

AS „Latvijas kuģniecība“ akcionāri lems par pamatkapitāla samazināšanu

Atpakaļ

AS „Latvijas kuģniecība“ akcionāri lems par pamatkapitāla samazināšanu

2014. gada 10. jūnijā / Ziņas

Lai AS „Latvijas kuģniecība“ akcionāri nākotnē varētu lemt par iespējamās peļņas sadali dividendēs, ja apstākļi un uzņemtās saistības to ļautu, uzņēmuma valde atbilstoši neatkarīgu ekspertu atzinumiem ir rosinājusi trešdien, 11. jūnijā, kārtējā akcionāru sapulcē lemt par uzkrāto zaudējumu segšanu, samazinot uzņēmuma pamatkapitālu. Tā ir standarta procedūra, ko atbalsta gan auditorkompānijas SIA “PricewaterhouseCoopers” eksperti, gan konsultanti no starptautiskā advokātu biroja “EvershedsBitans”.

Akcionāru sapulces laikā tiek rosināts samazināt AS “Latvijas kuģniecība” pamatkapitālu par 220 miljoniem eiro līdz 60 miljoniem eiro, tādējādi samazinot uzrādītāja akcijas nominālvērtību no 1,4 eiro līdz 0,3 eiro, kā arī noteikt pamatkapitāla samazināšanas aprēķina datumu šā gada 1. septembrī.

“Vairāku gadu garumā AS “Latvijas kuģniecība” ir uzkrājusi ievērojamus zaudējumus. Teorētiski pastāv iespēja tos segt no uzņēmuma nākotnes iespējamās peļņas, tomēr pēc padziļinātas analīzes veikšanas ar neatkarīgiem ekspertiem uzņēmuma valde rosina samazināt pamatkapitālu, kas ir standarta procedūra šādos gadījumos. Akcionāriem tas nozīmētu iespēju nākotnē saņemt reālus ienākumus no to ieguldītā kapitāla, kad apstākļi to ļaus, vai arī lemt par jaunu investīciju programmu uzsākšanu, kas, visticamāk, nozīmētu ieguldījumu vērtības pieaugumu,” norāda AS “Latvijas kuģniecība” valdes priekšsēdētājs Roberts Kirkups.

AS “Latvijas kuģniecība” vadība vienlaikus uzsver, ka jau šobrīd uzņēmuma akcijas tirgus (biržas) cena neatbilst nominālvērtībai. Vienas akcijas cena biržā šā gada 10. jūnija rītā bija 0,468 eiro. Līdz ar to, samazinot sabiedrības akciju nominālvērtību, nav pamata uzskatīt, ka akciju cena regulētajā tirgū būtiski mainīsies. Uzņēmuma vadība prognozē, ka, uzlabojoties sabiedrības finanšu situācijai, akcijas cena biržā varētu tikai pieaugt.

Ar AS “Latvijas kuģniecība” kārtējās akcionāru sapulces, kas notiks trešdien, 11. jūnijā, darba kārtību var iepazīties šeit:
http://www.lk.lv/lv/aktualitates/visas-aktualitates/pazinojums-par-akciju-sabiedribas-latvijas-kugnieciba-kartejas-akcionaru-sapulces-sasauksanu-1/

Par AS „Latvijas kuģniecība”

AS „Latvijas kuģniecība” (NASDAQ OMX RIGA: LSC1R) ir starp lielākajiem pasaules kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos un pēc naftas produktu pārvadājumu apjoma atrodas vadošajās pozīcijās starp līdzīgām kompānijām Ziemeļeiropā. Uzņēmumam pieder 16 moderni kuģi, nodrošinot darbu vairāk nekā 700 profesionāliem un augsti kvalificētiem jūrniekiem no Latvijas. LK flotes vidējais vecums ir 6.5 gadi. Visi kuģi saņēmuši ISM (International Safety Management) sertifikātus.

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante
AS "Latvijas kuģniecība"
Tālrunis: +371-25959447
E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv
Latvijas kuģniecība www.lk.lv/lv/