Latvijas Kuģniecība
 
 

AS “Latvijas kuģniecība” auditētais 2016. gada pārskats

Atpakaļ

AS “Latvijas kuģniecība” auditētais 2016. gada pārskats

2017. gada 21. martā / Ziņas

AS “Latvijas kuģniecība” (LK) Koncerna konsolidēts finanšu rezultāts par 2016. gadu ir zaudējumi USD 25 miljonu apmērā. Rezultāts galvenokārt skaidrojams ar strauju LK Koncerna flotes vērtības samazinājumu USD 24.1 miljonu apmērā.

LK Koncerna kopējie ienākumi palielinājās un sasniedza USD 100 miljonus, kas skaidrojams ar mazliet lielākiem ienākumiem no esošajiem laika nomas līgumiem, kas noslēgti 2015. gadā, kā arī ar to, ka mazliet lielāka daļa kuģu bija nodarbināta reisu nomā. Pārējo ienākumu palielinājumu nodrošināja tehnisko vadības pakalpojumu sniegšana trešajām pusēm un nekustamo īpašumu noma. Pārskata periodā LK Koncerna naudas līdzekļu atlikums samazinājās līdz USD 47.7 miljonu apmēram 2016. gada beigās.

Koncernam izdevās sasniegt galveno izvirzīto mērķi - spēt panākt vienošanos par USD 360 miljonu aizdevuma pārfinansēšanu, kuru pirms tam bija nepieciešams atdot 2017. gada jūnijā.

LK Koncerna finanšu rezultāti auditētajā pārskatā no neauditētā pārskata atšķiras nebūtiski.

. 2012 2013 2014 2015 2016
Apgrozījums (milj. USD) 115.56 104.21 91.29 92.84 100.03
Neto zaudējumi (milj. USD) -34.60 -18.15 -31.16 -7.22 -25.00
% no apgrozījuma -29,94% -17.42% -34.13% -7.78% -24.99%
Bruto peļņa pirms nolietojuma (milj. USD) 52.22 54.32 46.57 53.81 56.73
% no apgrozījuma 45.19% 52.13% 51.01% 57.96% 56.72%
EBITDA – peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas (milj. USD) 40.99 47.33 39.59 46.62 49.77
% no apgrozījuma 35.47% 45.42% 43.37% 50.22% 49.75%
EBIT – peļņa pirms procentiem un nodokļiem (milj. USD) 12.51 24.43 20.85 26.68 9.13
% no apgrozījuma 10.83% 23.44% 22.84% 28.74% 9.13%
Peļņa (zaudējumi) pirms nodokļiem un ārkārtas posteņiem (milj. USD) -6.21 9.00 12.68 18.85 -2.44
% no apgrozījuma -5.37% 8.64% 13.89% 20.30% -2.44%
Aktīvu atdeve (%) -5.70% -3.22% -6.62% -1.69% -6.47%
Pašu kapitāla atdeve (%) -14.20% -8.00% -16.33% -4.53% -16.36%
EPS – peļņa par akciju (USD) -0.18 -0.09 -0.16 -0.04 -0.13
Likvidētais koeficients (ātrs) 1.5 1.5 1.3 0.8 1.5
P/E (cenas/peļņas) attiecība n/a n/a n/a n/a n/a

 Pielikumā konsolidētais 2016. gada pārskats, atsevišķais 2016. gada pārskats, kā arī korporatīvās pārvaldības ziņojums.

Konsolidetais_2016.gada_parskats_LV.pdf

Atseviskais_2016.gada_parskats_LV.pdf

Korporativas_parvaldibas_zinojums_par_2016.gadu_LV.pdf