Latvijas Kuģniecība
 
 

AS “Latvijas kuģniecība” koncerna 2016. gada 1. ceturkšņa ieņēmumi lielāki nekā pērn

Atpakaļ

AS “Latvijas kuģniecība” koncerna 2016. gada 1. ceturkšņa ieņēmumi lielāki nekā pērn

2016. gada 27. maijā / Ziņas

AS “Latvijas kuģniecība” un tās meitas sabiedrību (LK koncerna) kopējie ienākumi 2016. gada 1. ceturksnī bija 25,16 miljoni USD, šajā periodā sasniedzot uzlabotu un stabilu neto reisu rezultātu 22,80 miljoni USD apmērā.

Uzņēmuma neto peļņa 2016. gada 1. ceturksnī sasniedza 4,11 miljonus USD. Flotes operatīvā peļņa pārskata periodā bija 16,31 miljoni USD, kas ir ievērojami lielāka nekā tajā pašā periodā gadu iepriekš, kad tā bija 13,10 miljoni USD.

LK Grupas pēdējo trīs finanšu gadu 1. ceturkšņu galvenie finanšu rādītāji (miljonos USD): 

 

2014.g.1.cet.

2015.g.1.cet

2016.g.1.cet.

Apgrozījums

23.75

21.98

25.16

EBITDA

8.68

11.03

14.61

Peļņa (zaudējumi) pirms ārkārtas posteņiem

0.51

5.01

4.11

Ārkārtas posteņi ( ieņēmumi no finanšu aktīvu realizācijas )

20.05

0.01

0.00

Ārkārtas posteņi (flotes vērtības samazinājums)

(13.30)

(2.05)

0.00

Neto peļņa (zaudējumi)

7.26

2.98

4.11

Komerciālajā flotē izmaiņas nav notikušas (sešpadsmit tankkuģi), savukārt SIA “LSC Shipmanagment” ir pielicis lielas pūles darbības apjomu palielināšanā, kā rezultātā ir noslēgti jauni līgumi par kuģu tehniskās vadības pakalpojumu sniegšanu trim trešajai pusei piederošajiem kuģiem. Kopumā uzņēmums uz doto brīdi pārvalda 23 kuģu lielu floti, kas sastāv no 16 īpašumā esošiem kuģiem un 7 tehniskajā pārvaldībā esošiem kuģiem. 

Aktīvi tiek īstenota SIA “LASCO Investment” piederošo nekustamo īpašumu atsavināšana, “Lejastiezumi” pārdošanas process tika pabeigts aprīlī, saņemti arī potenciālo pircēju piedāvājumi citiem īpašumiem. Vienlaikus notiek LK koncerna sabiedrību likvidācija un pārstrukturēšana Latvijas un ārzemju jurisdikcijās.

Attiecībā par LK uzņemtajām saistībām, pašlaik tiek vestas sarunas ar bankām par esošo LK kredītu refinansēšanu.

LSC_Q1_2016_LV.pdf