Latvijas Kuģniecība
 
 

AS “Latvijas kuģniecība” pirmajā pusgadā turpināja uzlabot finanšu rādītājus

Atpakaļ

AS “Latvijas kuģniecība” pirmajā pusgadā turpināja uzlabot finanšu rādītājus

2014. gada 1. septembrī / Ziņas

AS “Latvijas kuģniecība” un tās meitassabiedrības (turpmāk – LK koncerns) 2014. gada pirmajā pusgadā turpināja uzlabot finanšu rādītājus – ja pagājuša gada attiecīgā perioda zaudējumi sasniedza 26,60 miljonus USD, tad šogad tie bija 8,32 miljoni USD. Savukārt flotes kopējie ieņēmumi šā gada pirmajā pusgadā sasniedza 47,14 miljonus USD.

LK koncerna pirmā pusgada zaudējumi ietver gan kuģu vērtības samazinājumu par 22,70 miljoniem USD, gan zaudējumus no kuģa „Rīga” realizācijas 0,32 miljonu USD apmērā, gan netiešā ieguldījuma AS „Latvijas Naftas tranzīts” pārvērtēšanas 8,35 miljonu USD apmērā. Pēc kuģa “Rīga” realizācijas LK koncerna flotē ir sešpadsmit moderni tankkuģi ar vidējo vecumu 6,5 gadi. LK flotes kopējā vērtība 2014. gada 30. jūnijā bija 384,98 miljoni USD.

“Jūras pārvadājumu tirgus šā gada pirmajā pusgadā neattaisnoja cerības, un konkrēti tankkuģu tirgus segmenta sniegums lika vilties. Taču LK koncerna kuģu flote lielākoties strādāja pēc laika nomas līgumiem, tādējādi varējām izvairīties no ieņēmumu krituma šajā segmentā,” norāda LK valdes priekšsēdētājs Roberts Kirkups.

AS Latvijas kuģniecība koncerna 2014.gada 6 mēnešu saīsināts finanšu pārskats

Par AS „Latvijas kuģniecība”

AS „Latvijas kuģniecība” (NASDAQ OMX RIGA: LSC1R) ir starp lielākajiem pasaules kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos un pēc naftas produktu pārvadājumu apjoma atrodas vadošajās pozīcijās starp līdzīgām kompānijām Ziemeļeiropā. Uzņēmumam pieder 16 moderni kuģi, nodrošinot darbu vairāk nekā 700 profesionāliem un augsti kvalificētiem jūrniekiem no Latvijas. LK flotes vidējais vecums ir 6.5 gadi. Visi kuģi saņēmuši ISM (International Safety Management) sertifikātus.
Papildu informācija:

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante
AS “Latvijas kuģniecība”
Tālrunis: +371-25959447
E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv
www.lk.lv