Latvijas Kuģniecība
 
 

AS “Latvijas kuģniecība” revidēts gada pārskats par 2014. gadu

Atpakaļ

AS “Latvijas kuģniecība” revidēts gada pārskats par 2014. gadu

2015. gada 19. martā / Ziņas

AS “Latvijas kuģniecība” mātes sabiedrība 2014. gadu noslēdza ar 1,6 milj. EUR peļņu

2014. gadā AS “Latvijas kuģniecība” (LK) strādāja ar peļņu 1,6 miljoni EUR apmērā, pretēji peļņai 0.4 miljoni EUR apmērā gadu iepriekš. Pozitīvi ietekmējošie faktori bija ienākumi no nekustamā īpašuma Rīgā, Jēkaba ielā pārdošanas, un no ieguldījuma ārstniecības klīnikā SIA „Via Una” atsavināšanas.

LK koncerna darbības rezultāti

LK koncerna finanšu neto rezultāts 2014. gadā bija zaudējumi 31,16 miljonu USD apmērā, galvenokārt, uzkrājumu dēļ, kas izveidoti kuģu vērtības samazinājumam 55,25 miljoni USD apmērā. 2014. gada divpadsmit mēnešu uzkrāto rezultātu pozitīvi ietekmēja ienākumi no daļējā izlīguma saistībā ar Antonio Gramsi Corporation lietu Londonas Augstākajā tiesā 20,05 miljonu USD apmērā, nekustamā īpašuma Rīgā, Jēkaba ielā pārdošana, kā arī  ieguldījuma ārstniecības klīnikā SIA „Via Una” izslēgšana. Citi negatīvi ietekmējošie faktori bija zaudējumi no kuģa „Rīga” realizācijas 0,34 miljonu USD apmērā, kā arī ieguldījuma AS „Latvijas Naftas tranzīts” vērtības samazinājums 8,34 miljonu USD apmērā.

Finanšu rezultāti LK koncerna revidētajā pārskatā būtiski neatšķiras no neauditētā pārskata un ir sekojoši:

 

2010

2011

2012

2013

2014

Apgrozījums (milj. ASV dolāri)

111,16

97,58

115,56

104,21

91,29

Neto zaudējumi (milj. ASV dolāri)

-141,75

-48,27

-34,60

-18,15

-31,16

Bruto peļņa pirms nolietojuma (milj. ASV dolāri)

35,89

41,58

52,22

54,32

46,57

% no apgrozījuma

32,28%

42,61%

45,19%

52,13%

51,01%

EBITDA (milj. ASV dolāri)

14,15

26,84

40,99

47,33

39,59

% no apgrozījuma

12,72%

27,51%

35,47%

45,42%

43,37%

EBIT (milj. ASV dolāri)

-14,4

0,53

12,51

24,43

20,85

% no apgrozījuma

-12,95%

0,54%

10,83%

23,44%

22,84%

Peļņa pirms nodokļiem un ārkārtas posteņiem (milj. ASV dolāri)

-42,11

-19,63

-6,21

9,00

12,68

% no apgrozījuma

-37,87%

-20,12%

-5,37%

8,64%

13,89%

Aktīvu peļņa (%)

-17,20%

-7,20%

-5,70%

-3,22%

-6,62%

Pašu kapitāla peļņa (%)

-36,90%

-16,60%

-14,20%

-8,00%

-16,33%

Peļņa par akciju (EPS) (ASV dolāri)

-0,71

-0,24

-0,18

-0,09

-0,16

Likviditātes koeficients (ātrs)

1,7

2,2

1,5

1,5

1,3

Cenas/peļņas attiecība

n/p

n/p

n/p

n/p

n/p

Pielikumā LK koncerna revidētais 2014. gada pārskats, LK mātes sabiedrības revidētais 2014.gada pārskats, kā arī korporatīvās pārvaldības ziņojums.

LSC Group 2014 FS LV

LSC parent 2014 LV

LK_CG_zinojums_2014

Par AS „Latvijas kuģniecība”

AS „Latvijas kuģniecība” (NASDAQ OMX RIGA: LSC1R) ir starp lielākajiem pasaules kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos un pēc naftas produktu pārvadājumu apjoma atrodas vadošajās pozīcijās starp līdzīgām kompānijām Ziemeļeiropā. Uzņēmumam pieder 16 moderni kuģi, nodrošinot darbu vairāk nekā 500 profesionāliem un augsti kvalificētiem jūrniekiem no Latvijas. LK flotes vidējais vecums ir 7 gadi. Visi kuģi saņēmuši ISM (International Safety Management) sertifikātus.

Papildu informācija:
Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante
AS “Latvijas kuģniecība”
Tālrunis: +371-25959447
E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv
www.lk.lv