Latvijas Kuģniecība
 
 

AS “Latvijas kuģniecība” revidēts gada pārskats par 2015. gadu

Atpakaļ

AS “Latvijas kuģniecība” revidēts gada pārskats par 2015. gadu

2016. gada 22. martā / Ziņas

AS “Latvijas kuģniecība” mātes sabiedrība 2015. gadu noslēdza ar 1 milj. EUR peļņu. 

2015. gadā AS “Latvijas kuģniecība” (LK) strādāja ar peļņu 1 miljona EUR apmērā, pretēji peļņai 1.6 miljonu EUR apmērā gadu iepriekš. 2014. gadā peļņa bija lielāka, pateicoties ar kuģošanu nesaistītu aktīvu pārdošanai, kas tiešā veidā piederēja LK.

AS “Latvijas kuģniecība” Grupas darbības rezultāti

LK koncerna 2015. gada finanšu rezultāts ir zaudējumi USD 7.22 miljonu apmērā, kā iemesls ir SIA “LASCO Investment” koncerna atkārtota konsolidēšana ar negatīvu finanšu ietekmi USD 22.74 milj. apmērā. Savukārt 2014. gadā LK koncerns cieta zaudējumus USD 31.16 miljonu apmērā.

2015. gads LK bija svarīgs gads – tika parakstīta virkne izlīguma līgumu ar vairākām personām, tostarp ar agrākajiem valdes un padomes locekļiem, tādā veidā izbeidzot nevēlamus strīdus un ļaujot koncernam koncentrēties uz pamatdarbību.

LK koncerna finanšu rezultāti revidētajā ziņojumā nav ievērojami atšķirīgi no nerevidētā ziņojuma.

  2011 2012 2013 2014 2015
Apgrozījums (milj. ASV dolāri) 97.58 115.56 104.21 91.29 92.84
Neto zaudējumi (milj. ASV dolāri) -48.27 -34.60 -18.15 -31.16 -7.22
Bruto peļņa pirms nolietojuma (milj. ASV dolāri) 41.58 52.22 54.32 46.57 53.81
% no apgrozījuma 42.61% 45.19% 52.13% 51.01% 57.96%
EBITDA (milj. ASV dolāri) 26.84 40.99 47.33 39.59 46.62
% no apgrozījuma 27.51% 35.47% 45.42% 43.37% 50.22%
EBIT (milj. ASV dolāri) 0.53 12.51 24.43 20.85 26.68
% no apgrozījuma 0.54% 10.83% 23.44% 22.84% 28.74%
Peļņa pirms nodokļiem un ārkārtas posteņiem (milj. ASV dolāri) -19.63 -6.21 9.00 12.68 18.85
% no apgrozījuma -20.12% -5.37% 8.64% 13.89% 20.30%
Aktīvu peļņa (%) -7.20% -5.70% -3.22% -6.62% -1.69%
Pašu kapitāla peļņa (%) -16.60% -14.20% -8.00% -16.33% -4.53%
Peļņa par akciju (EPS) (ASV dolāri) -0.24 -0.18 -0.09 -0.16 -0.04
Likviditātes koeficients (ātrs) 2.2 1.5 1.5 1.3 0.8
Cenas/peļņas attiecība n/a n/a n/a n/a n/a

Pielikumā LK koncerna revidētais 2015. gada pārskats, LK mātes sabiedrības revidētais 2015.gada pārskats, kā arī korporatīvās pārvaldības ziņojums.

1) Consolidated FS_LAT.pdf

2) LK stand alone LAT.pdf

3) LK_CG_zinojums_2015_LV.pdf