Latvijas Kuģniecība
 
 

AS „Latvijas kuģniecība” zaudējumi 2012.gadā samazinājušies par 20%

Atpakaļ

AS „Latvijas kuģniecība” zaudējumi 2012.gadā samazinājušies par 20%

2013. gada 28. februārī / Ziņas

AS “Latvijas kuģniecība” un tai piederošo sabiedrību (turpmāk – LK, LK Koncerns vai Koncerns) 2012.gada neauditētais finanšu pārskats uzrāda LK Koncerna finanšu rezultātu uzlabošanos salīdzinājumā ar 2011.gadu – neto zaudējumi ir samazinājušies par 20%* un bija LVL 19,22 miljoni latu. 2012.gada 4.ceturksnī LK Koncerns strādājis ar neto zaudējumiem 55 tūkstoši latu, līdz ar to, pirmo reizi kopš 2008.gada var uzskatīt, ka Koncerna darbības rezultāts ir ļoti tuvu neitrālam, bez zaudējumu līmenim.

LK flotes kopējie ienākumi 2012.gadā bija LVL 62,61 miljoni, kas ir par 28% labāks rādītājs nekā 2011.gadā, kad kopējie flotes ienākumi sasniedza LVL 48,84 miljonus. Šis palielinājums atspoguļo faktu, ka 2012.gadā lielāks skaits kuģu tika nodarbināti reisu nomā, kur ienākums var būt augstāks, un kuģa frakts likmju lēno, bet tomēr kāpumu. 2012.gadā „handy” tipa tankkuģu frakts likmes pieauga par 13% (salīdzinājumā ar 2011.gadu) un vidēja izmēra tankkuģu likmes pieauga par 2%. Savukārt LK vienīgā „panamax" tipa tankkuģa frakts likmes turpināja pazemināties tāpat kā iepriekšējos gados – 2012.gadā tās samazinājās par 11%.

Saimons Bleids, LK valdes priekšsēdētājs skaidro, ka „neskatoties uz LK finansiālās darbības rezultātu uzlabošanos, pasaules kuģošanas tirgus ir saglabājies izaicinājumiem pilns. Tomēr LK pamatdarbības segments – maza un vidēja izmēra produktu tankkuģu tirgus, ir vismazāk cietis kuģošanas nozarei vājinoties, salīdzinot ar citiem tankkuģu segmentiem un kuģošanas tirgu kopumā. Iemesli tam ir daudz un dažādi, bet galvenais faktors ir tas, ka produktu tankkuģu tirgus ir ļoti elastīgs iespējamo maršrutu un pārvadājamo kravu ziņā. LK flote ir izdevīgi pozicionēta šajā kuģošanas segmentā ar deviņpadsmit ledus klases tankkuģiem plaša spektra maršrutos un ar tiem ir iespējams pārvadāt gan gaišos produktus – augu  un palmu eļļas, gan arī standarta naftas produktus.

Vājais pieprasījums kuģošanas tirgū 2012.gadā ir radījis nepieciešamību veidot ievērojamus uzkrājumus flotes vērtības samazinājumam. Aizvadītajā gadā ir atzīts flotes vērtības samazinājums LVL 15,28 miljonu apmērā. Šie uzkrājumi ir finanšu pārskata postenis, kas neietekmē naudas plūsmu un Koncerna naudas atlikumu. LK Koncerna rīcībā uz 2012.gada decembra beigām bija nauda un tās ekvivalenti LVL 13,88 miljonu apmērā.

„LK nesagaida būtiskus uzlabojumus kuģošanas tirgū 2013.gada laikā, jo kuģošanas tirgu joprojām negatīvi ietekmēs vājā ekonomiskā izaugsme, it sevišķi ES un ASV un sekas, ko radījusi kuģu jaunbūvju pasūtīšana iepriekšējos gados, nerēķinoties ar reālo pieprasījumu. Tomēr raugoties nākotnē ir vērojami arī pozitīvi signāli, kas liecina par pieprasījuma pēc produktu tankkuģiem palielināšanos, ko izraisīs naftas produktu pieprasījuma pieaugums Dienvidamerikā, Āfrikā, Austrālijā, tur slēdzot novecojušās naftas pārstrādes rūpnīcas, un ASV kļūstot par naftas produktu eksportētājvalsti,” Saimons Bleids prognozē uzņēmuma darbības vides attīstības tendences.

2012.gada 31.decembrī LK Koncerna aktīvu kopējā vērtība bija LVL 321,44 miljoni.

* - LK funkcionālā valūta ir USD, tāpēc finanšu pārskatā summas LVL var atšķirties dēļ abu valūtu savstarpējām kursa svārstībām visa gada garumā.

LK koncerna 2012.gada nerevidētais saīsinātais kosolidētais finanšu pārskats.

Par AS „Latvijas kuģniecība”

AS „Latvijas kuģniecība” (NASDAQ OMX RIGA: LSC1R)  ir starp lielākajiem pasaules kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos un pēc naftas produktu pārvadājumu apjoma atrodas vadošajās pozīcijās starp līdzīgām kompānijām Ziemeļeiropā. Uzņēmumam pieder 20 moderni kuģi, nodrošinot darbu vairāk nekā 700 profesionāliem un augsti kvalificētiem jūrniekiem no Latvijas. LK flotes kopējā kravnesība ir 957 974 DWT un flotes vidējais vecums nepārsniedz 6,5 gadus. Visi kuģi saņēmuši ISM (International Safety Management) sertifikātus.