Latvijas Kuģniecība
 
 

Auditētie rezultāti: 2013. gadā AS “Latvijas kuģniecība” turpina uzlabot darbības rādītājus

Atpakaļ

Auditētie rezultāti: 2013. gadā AS “Latvijas kuģniecība” turpina uzlabot darbības rādītājus

2014. gada 25. aprīlī / Ziņas

Lai gan AS “Latvijas Kuģniecība” un tās meitas sabiedrības (LK koncerns) 2013. gadu noslēdza ar zaudējumiem 18,15 miljonu ASV dolāru apmērā, tas ir gandrīz uz pusi mazāk nekā pirms gada, kad uzņēmuma zaudējumi bija 34,6 miljoni ASV dolāru, liecina sabiedrības auditētie finanšu rezultāti. Neto rezultāts negatīvs bija galvenokārt kuģu vērtības samazinājuma dēļ 22,92 miljoni ASV dolāru apmērā. 

2013. gada laikā EBIDTA turpināja pieaugt un sasniedza 47,33 miljonus ASV dolāru, kas bija par 6,34 miljoniem ASV dolāru vairāk nekā iepriekšējā gadā. 2013. gadā LK koncerns būtiski uzlaboja savu finanšu stāvokli, un 2013. gada 31. decembrī koncerna rīcībā bija naudas līdzekļi un īstermiņa depozīti 36,57 miljonu ASV dolāru apmērā, kas ir par 10,44 miljoniem ASV dolāru vairāk nekā 2013. gada sākumā. 

Prognozējot uzņēmuma darbības rezultātus, LK vadība norāda, ka aizvadītā gada laikā LK flote radīja ienākumus saskaņā ar plānoto, un pašreizējie tirgus rādītāji liecina, ka naftas produktu tankkuģu tirgus sektoram arī turpmāk būs pietiekami labi darbības rādītāji. Nākotnē naftas produktu pārvadājumu tirgus peļņa ir atkarīga no pasaules ekonomiskās izaugsmes, kas vēl joprojām ir trauslā līdzsvarā. Ekonomiskā izaugsme nosaka pieprasījumu pēc naftas pārstrādes produktiem un tādējādi ietekmē arī pieprasījumu pēc produktu tankkuģiem. 

Kopējie flotes ieņēmumi 2013. gadā bija 103,54 miljoni ASV dolāru. LK koncerna neto reisu rezultāts 2013. gadā bija 88,93 miljoni ASV dolāru, kas ir nedaudz labāk nekā pagājušajā gadā (2012. gada divpadsmit mēnešos: 88,33 ASV dolāri), neskatoties uz to, ka kuģu skaits flotē bija samazinājies. Neto reisu rezultāts ir vieglāk salīdzināms flotes darbības rādītājs nekā kopējie ieņēmumi, jo tas tiek aprēķināts, no ieņēmumiem atskaitot reisu izdevumus, un atspoguļo koncerna darbības rezultātu neatkarīgi no tā, vai flote tiek izmantota reisa vai laika frakts tirgū. 

2013. gadā lielākā daļa LK koncerna flotes tika izmantota uz laika nomas līgumu pamata ar fiksētām, garantētām dienas frakts likmēm lielākoties uz laika periodu līdz divpadsmit mēnešiem. Laika un reisa nomas likmju uzlabošanās visa gada laikā ir pozitīvi ietekmējusi koncerna finanšu stāvokli. Papildus tam, visa gada garumā ir panāktas vienošanās par jaunu laika nomas līgumu noslēgšanu uz divpadsmit mēnešu periodu, kas iesniedzas 2014. gadā, par uzlabotām TCE likmēm. Pašreizējā vadības stratēģija ir turpināt izmantot lielu flotes daļu, balstoties uz laika nomas līgumiem, lai nodrošinātu stabilu ienākumu plūsmu, taču daļa flotes tiks izmantota arī reisa nomas tirgū. 

2013. gadā NASDAQ OMX Riga kotēto LK akciju cena pieauga par 55,95%. OMX Baltic Benchmark GI indekss 2013. gadā pieauga par 12,16%. 2013. gadā tika veikti 1 862 darījumi ar 4 575 982 „Latvijas kuģniecība” akcijām LVL 1 509 756 vērtībā, kas veido 61% no kopējā akciju apgrozījuma (pēc akciju skaita) un 11% no visu Baltijas biržās piedāvāto Latvijas sabiedrību akciju apgrozījuma naudas izteiksmē. 2013. gada 31. decembrī „Latvijas kuģniecība” akciju kapitalizācija NASDAQ OMX Riga bija 78,60 miljoni latu. 

Par AS „Latvijas kuģniecība”

AS „Latvijas kuģniecība” (NASDAQ OMX RIGA: LSC1R) ir starp lielākajiem pasaules kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos un pēc naftas produktu pārvadājumu apjoma atrodas vadošajās pozīcijās starp līdzīgām kompānijām Ziemeļeiropā. Uzņēmumam pieder 16 moderni kuģi, nodrošinot darbu vairāk nekā 700 profesionāliem un augsti kvalificētiem jūrniekiem no Latvijas. LK flotes vidējais vecums ir 6 gadi. Visi kuģi saņēmuši ISM (International Safety Management) sertifikātus.

LSC Group FS LAT 2013

LSC Group EUR LAT 2013

LK_CG_zinojums_2013

LK parent EUR LAT 2013 

LK parent LAT 2013

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante

AS "Latvijas kuģniecība"

Tālrunis: +371-25959447

E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv

Latvijas kuģniecība www.lk.lv/lv/