Latvijas Kuģniecība
 
 

Ievēlēta jauna AS “Latvijas Kuģniecība” padome

Atpakaļ

Ievēlēta jauna AS “Latvijas Kuģniecība” padome

2014. gada 26. martā / Ziņas

Trešdien, 26. martā, AS “Latvijas kuģniecība” ārkārtas akcionāru sapulces laikā, kurā tika pārstāvēti 80.25% no balsstiesīgo akciju skaita, tika atsaukta esošā padome un uz piecu gadu termiņu ievēlēta jauna.

AS “Latvijas kuģniecība” padomē tika ievēlēti 10 padomes locekļi – Vladimir Egger, Rubil Yilmaz, Simon Boddy, Andrea Schlaepfer, Varvara Maximova, Julia Verschagina, Olga Kurenkova, Giovanni Fagioli, Kristo Oidermaa, Ivars Girgensons.

No jauna AS “Latvijas kuģniecība” padomē tika ievēlēti – Andrea Schlaepfer, Varvara Maximova, Julia Verschagina, Olga Kurenkova, Giovanni Fagioli.

No 12 uzņēmuma padomes locekļiem atkārtoti uzņēmuma padomē netika ievēlēti – Robert Kirkup, Mikhail Dvorak, Javed Ahmed, Christophe Theophanis Matsacos, Oļegs Stepanovs, Mārtiņš Kvēps, Artūrs Lēmanis.

Akcionāru sapulce uzdeva jaunievēlētās padomes loceklim Vladimir Egger sasaukt AS “Latvijas kuģniecība” jaunievēlētās padomes pirmo sēdi. Akcionāru sapulce pieņēma lēmumu, ka jaunā padome – tāpat kā iepriekšējā – strādās bez atlīdzības.

Par jaunievēlēto padomes locekļu profesionālo pieredzi

Andrea Schlaepfer ir Vitol korporatīvo attiecību vadītāja. Viņa pievienojās Vitol 2013.gada februārī. Pirms tam viņa bija komunikāciju izpilddirektore LCH.Clearnet. Viņai ir vairāk nekā 15 gadu pieredze komunikāciju jomā, galvenokārt, finanšu sektorā un viņa ir strādājusi par padomnieci tādām komunikāciju kompānijām kā Citigate Dewe Rogerson un kā Eiropas komunikāciju vadītāja Schroders Investment Management. A.Schlaepfer ir ieguvusi filosofijas un moderno valodu grādu Oksfordas Universitātē. A. Schlaepfer īpašumā nav AS „Latvijas kuģniecība” akciju.

Varvara Maximova strādā Biznesa attīstības finanšu sfērā Vitol kopš 2013.gada. Pirms tam viņa ir strādājusi Natixis bankā un kompānijā VTB Capital Maskavā. V.Maximova ir ieguvusi grādu banku un finanšu jomā Londonas Ekonomikas un politisko zinātņu skolā, kā arī grādu ekonomikā Krievijas Valsts Universitātē “Ekonomikas augstākā skola”. V.Maximovas īpašumā nav AS „Latvijas kuģniecība” akciju.

Julia Verschagina ir destilēto produktu struktūrvienības vadītāja Vitol Services BV, Maskavas reprezentācijas birojā no 2012.gada, iepriekš viņa bija operatore loģistikas departamentā VNT SA Maskavas reprezentācijas birojā. J.Verschagina ir pabeigusi Krievijas Valsts Universitātes “Ekonomikas augstākā skolu”. J.Verschaginas īpašumā nav AS „Latvijas kuģniecība” akciju.

Olga Kurenkova strādā “Vitol Services B.V” reprezentācijas birojā Nīderlandē kopš 2012.gada, iepriekš no 2000.gada viņa strādāja “VNT S.A.” reprezentācijas birojā Šveicē. O.Kurenkova 1990.gadā ir pabeigusi Maskavas Aviācijas Institūta Ekonomikas fakultāti. O.Kurenkovai īpašumā nav AS „Latvijas kuģniecība” akciju.

Giovanni Fagioli ieņem izpilddirektora amatu Finaval S.p.A. un BCC1 S.p.A. Viņam ir vairāk nekā 25 gadu pieredze kuģošanas sektorā. G.Fagioli ir arī valdes priekšsēdētājs privātajam akciju fondam FH S.p.A. Iepriekš viņā ieņēma padomes locekļa amatus SACE (MEF), Meta S.p.A. un Fineco Bank. G.Fagioli īpašumā nav AS „Latvijas kuģniecība” akciju.

Par AS „Latvijas kuģniecība”
AS „Latvijas kuģniecība” (NASDAQ OMX RIGA: LSC1R) ir starp lielākajiem pasaules kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos un pēc naftas produktu pārvadājumu apjoma atrodas vadošajās pozīcijās starp līdzīgām kompānijām Ziemeļeiropā. Uzņēmumam pieder 17 moderni kuģi, nodrošinot darbu vairāk nekā 700 profesionāliem un augsti kvalificētiem jūrniekiem no Latvijas. LK flotes vidējais vecums ir 5,9 gadi. Visi kuģi saņēmuši ISM (International Safety Management) sertifikātus.

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante
AS "Latvijas kuģniecība"
Tālrunis: +371-25959447
E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv
Latvijas kuģniecība www.lk.lv/lv/

Akcionāru sapulces lēmumi