Latvijas Kuģniecība
 
 

Kuģniecība turpina finanšu situācijas stabilizāciju

Atpakaļ

Kuģniecība turpina finanšu situācijas stabilizāciju

2013. gada 30. aprīlī / Ziņas

Saskaņā ar auditētajiem gada rezultātiem 2012.gadā “Latvijas kuģniecība” (LK) koncerna apgrozījums pieaudzis par 27,89% sasniedzot LVL 63,08 miljonus*, bet uzņēmuma EBITDA pieaugusi pat par 68,07% sasniedzot LVL 22,42 miljonus, kas ir pēdējo četru gadu labākais rezultāts. Par LK darbības rezultātu uzlabošanos liecina arī pieaugušā operatīvā peļņa, kas 2012.gadā bija LVL 6,84 miljoni – labākais rezultāts kopš 2009.gada.

Nepieciešamība veidot LVL 15,28 miljonus lielus uzkrājumus flotes vērtības samazinājumam, kas ir sekas kuģošanas tirgū piedzīvotajām ekonomiskajām grūtībām 2012.gadā, ir bijis viens no būtiskākajiem faktoriem, kas radījis koncerna zaudējumus USD 18,65 miljonu apmērā.  Salīdzinājumā ar 2011.gadu tas ir 22,59% uzlabojums, bet salīdzinājumā ar 2010.gadu, kad LK zaudējumi bija LVL 77,92 miljoni – rādītāji uzlabojušies par 76,07%. Šie uzkrājumi flotes vērtības samazinājumam neietekmē naudas plūsmu vai koncerna naudas atlikumu. LK koncerna rīcībā uz 2012.gada decembra beigām bija nauda un tās ekvivalenti LVL 13,88 miljonu apmērā.

Neskatoties uz LK finansiālās darbības rezultātu uzlabošanos, pasaules kuģošanas tirgus ir turpina būt visai sarežģīts. Tomēr LK pamatdarbības segments - maza un vidēja izmēra produktu tankkuģu tirgus - ir vismazāk cietis kuģošanas nozares ekonomikai  vājinoties, salīdzinot ar citiem tankkuģu segmentiem un kuģošanas tirgu kopumā.

2013.gadu LK valdes priekšsēdētājs Saimons Bleids prognozē ar piesardzīgu optimismu: „LK nesagaida būtiskus uzlabojumus kuģošanas tirgū 2013.gada laikā, jo kuģošanas tirgu joprojām ietekmēs vājā ekonomiskā izaugsme, it sevišķi ES/ASV un sekas, ko radījusi kuģu jaunbūvju pasūtīšana iepriekšējos gados. Tomēr raugoties nākotnē ir vērojami arī pozitīvi signāli, kas liecina par pieprasījuma pēc produktu tankkuģiem palielināšanos, ko izraisīs naftas produktu pieprasījuma pieaugums Dienvidamerikā, Āfrikā, Austrālijā (slēdzot novecojušās naftas pārstrādes rūpnīcas) un ASV kļūstot par naftas produktu eksportētājvalsti.”

LK flotes kopējie ienākumi 2012.gadā bija LVL 62,68 miljoni, kas ir ievērojami vairāk salīdzinot ar 2011.gadu, kad kopējie ienākumi sasniedza LVL 48.82 miljonus. Nedaudz pieauguši arī LK flotes kopējais neto reisu rezultāts - 2012.gadā tie bija LVL 48,31 miljoni (2011.gadā: LVL 44,47 miljoni). 2013.gada 16.aprīlī pārdots kuģis „Kaltene”, kura pārdošana ļauj LK atmaksāt aizdevumu par šī kuģa iegādi, kura termiņš ir 2014.gada jūnijs un kas pie tam arī uzlabos LK naudas pozīciju par aptuveni LVL 1,6 miljoniem.

* LK funkcionālā valūta ir USD, tāpēc finanšu pārskatā summas LVL var atšķirties dēļ abu valūtu savstarpējām kursa svārstībām visa gada garumā.


Pielikumi:

LK 2012.gada pārskats

LK 2012.gada konsolidētais pārskats

LK korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2012.gadu

Par AS „Latvijas kuģniecība”

AS „Latvijas kuģniecība” (NASDAQ OMX RIGA: LSC1R)  ir starp lielākajiem pasaules kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos un pēc naftas produktu pārvadājumu apjoma atrodas vadošajās pozīcijās starp līdzīgām kompānijām Ziemeļeiropā. Uzņēmumam pieder 19 moderni kuģi, nodrošinot darbu vairāk nekā 700 profesionāliem un augsti kvalificētiem jūrniekiem no Latvijas. LK flotes kopējā kravnesība ir 920 tūkstoši DWT un flotes vidējais vecums nepārsniedz 6,3 gadus. Visi kuģi saņēmuši ISM (International Safety Management) sertifikātus.