Latvijas Kuģniecība
 
 

Latvijas jūras akadēmijas studenti iepazīstas ar tankuģa “Ugāle” darbu

Atpakaļ

Latvijas jūras akadēmijas studenti iepazīstas ar tankuģa “Ugāle” darbu

2015. gada 13. jūlijā / Ziņas

Lai iepazītos ar AS “Latvijas kuģniecība” un tās meitas sabiedrību darbu, piektdien, 3. jūlijā, Latvijas Jūras akadēmijas studenti devās ekskursijā uz Rīgas kuģu būvētavu, kur sausajā dokā tiek remontēts tankkuģis “Ugāle”.

“Mūsu pārraudzībā šobrīd ir 20 moderni tankkuģi. Starptautiski mūsu kuģu apkalpe tiek vērtēta kā profesionāla un pieredzējusi. Lai noturētu augstus apkalpes standartus, mums ir svarīgi, lai pēc augstskolas beigšanas labākie studenti izvēlētos strādāt tieši pie mums. Turklāt ir būtiski, lai jau studiju laikā jauniešiem veidotos pilnīgs priekšstats par darbu uz kuģiem,” uzsver SIA “LSC Shipmanagment” administratīvā direktore Ilze Bērziņa.

AS “Latvijas kuģniecība” nākamajā mācību semestrī plāno piešķirt īpašu uzņēmuma stipendiju, uz kuru varēs pretendēt tie studenti, kuri apgūst kuģa vadītāja, mehāniķa vai elektroinženieru programmu. Stipendijai varēs pieteikties tikai tie studenti, kuri izgājuši un sekmīgi aizstāvējuši jūras praksi uz kāda no AS “Latvijas kuģniecība” meitas kompānijas SIA “LSC Shipmanagement” tehniskajā pārvaldībā esošajiem kuģiem. Paredzams, ka ik gadu AS “Latvijas kuģniecība” stipendija tiks piešķirta četriem studentiem. Tās apmērs būs 300 eiro mēnesī.

AS “Latvijas kuģniecība” vadība izsaka pateicību kapteinim Dmitrijam Ovcinnikovam, otrajam kapteiņa palīgam Dmitrijam Alandarenko un trešajam kapteiņa palīgam Edijam Sergejam, kuri, neskatoties uz lielo darba apjomu, atrada laiku, lai iepazīstinātu jauniešus ar darbu uz tannkuģa, kā arī jūrā piedzīvoto. 

Ekskursijā piedalījās arī bērni un jaunieši no labdarbības organizācijas “Eurika”. 

AS “Latvijas kuģniecība” (NASDAQ OMX RIGA: LSC1R) ir starp lielākajiem pasaules kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos un pēc naftas produktu pārvadājumu apjoma atrodas vadošajās pozīcijās starp līdzīgām kompānijām Ziemeļeiropā. Uzņēmumam pieder 16 moderni kuģi, nodrošinot darbu vairāk nekā 500 profesionāliem un augsti kvalificētiem jūrniekiem no Latvijas, un papildus tehniski pārvalda vēl 4 kuģus, kopumā vadot 20 kuģu lielu floti. LK flotes vidējais vecums ir 7 gadi. Visi kuģi saņēmuši ISM (International Safety Management) sertifikātus.

Papildu informācija:
Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante
AS “Latvijas kuģniecība”
Tālrunis: +371-25959447
E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv
www.lk.lv