Latvijas Kuģniecība
 
 

Latvijas kuģniecība akciju publiskais piedāvājums plānots 2016.gada pirmajā pusgadā

Atpakaļ

Latvijas kuģniecība akciju publiskais piedāvājums plānots 2016.gada pirmajā pusgadā

2015. gada 17. decembrī / Ziņas

AS “Latvijas kuģniecība” (LK) padome ir atbalstījusi valdes priekšlikumu piesaistīt kapitālu publiskā akciju piedāvājuma veidā. LK mērķis ir dubultot esošo akciju kapitālu un piesaistīt 80 miljonus euro (vidējā svērtā LK akciju cena fondu biržā pēdējo sešu mēnešu laika ir bijusi 0.40 EUR). 

Publiskā piedāvājumu procesu plānots īstenot 2016.gada pirmajā pusgadā. Piesaistītais kapitāls tiks izmantots, lai atmaksātu kuģu finansēšanai saņemtos aizņēmumus, kuru atmaksas termiņš ir 2016 un 2017.gadā. LK valde uzskata, ka pamatkapitāla palielināšana sasniegts šo mērķi un nostādīs kompāniju spēcīgākas pozīcijās. 

Par publiskais piedāvājumu vēl jālemj akcionāru sapulcei, kuru plānots sasaukt 2016.gada aprīlī.