Latvijas Kuģniecība
 
 

Latvijas kuģniecība kāpina EBITDA par 34%

Atpakaļ

Latvijas kuģniecība kāpina EBITDA par 34%

2013. gada 30. augustā / Ziņas

AS “Latvijas kuģniecība” (turpmāk – LK vai Sabiedrība) un tās meitas sabiedrības (turpmāk – LK Koncerns vai Koncerns) 2013. gada sešos mēnešos ir darbojušās ar pozitīvu EBITDA 13,17 miljonu latu apmērā, kas ir par 34% jeb 3,34 miljoniem latu labāks rezultāts nekā šajā pašā periodā gadu iepriekš. Bez tam, LK koncerna operatīvās darbības peļņa pēc amortizācijas atskaitījumiem, nodokļiem un administratīvo izmaksu segšanas šajā periodā bija 1,52 miljoni latu, salīdzinot ar 2,40 miljonu latu operatīvās darbības zaudējumiem šajā pašā periodā gadu iepriekš.

„LK vadība turpina saglabāt piesardzīgu optimismu cerot, ka naftas produktu tankkuģu tirgus veiksmīgi darbosies arī pārskatāmā nākotnē, ņemot vērā gan reisa, gan laika nomas ieņēmumu pieaugumu 2013. gada pirmajos sešos mēnešos. Tajā pašā laikā jābrīdina, ka pasaules ekonomikā līdzsvars vēl joprojām ir trausls, it īpaši Eiropas Savienībā, un pieprasījuma pieaugums pēc naftas produktiem ir atkarīgs no pasaules un reģionu ekonomiskās attīstības”, skaidro LK valdes priekšsēdētājs Saimons Bleids.

Neto zaudējumi 14,43 miljonu latu apmērā ir skaidrojami ar flotes vērtības samazinājumu 12,96 miljonu latu apmērā un zaudējumiem 2,91 miljonu latu apmērā kuģa “Kaltene” pārdošanas rezultātā. Abi šie iemesli neietekmē naudas plūsmu. Šajā pašā periodā pagājušā gadā LK finanšu rezultāts bija neto zaudējumi 15,70 miljonu latu apmērā.

2013. gada 2.ceturksnī LK Koncerns turpināja uzlabot savu naudas plūsmu. Uz 2013. gada 30. jūniju Koncerna rīcībā bija naudas līdzekļi un īstermiņa depozīti 19,06 miljonu latu apmērā, kas ir par 5,19 miljoniem latu vairāk nekā 2013. gada sākumā. LK Koncerna naudas plūsma ir uzlabojusies, palielinoties ienākumiem no pamatdarbības, kā arī kuģa “Kaltene” pārdošanas un administratīvo izdevumu samazināšanas rezultātā.

Kā jau minēts, administratīvo izdevumu samazināšana turpinājās arī 2013. gada 2. ceturksnī, kopējam ietaupījumam 2013. gada sešos mēnešos salīdzinājumā ar šo pašu 2012. gada periodu sasniedzot 965 tūkstošus latu (administratīvās izmaksas 2013.gada sešos mēnešos: 2,42 miljoni latu salīdzinājumā ar 2012. gada sešiem mēnešiem: 3,39 miljoni latu).

Kopējie flotes ieņēmumi 2013. gada sešos mēnešos bija 27,83 miljoni latu, kas ir nedaudz mazāk nekā pagājušā gada tajā pašā periodā (2012. gada sešos mēnešos: 30,30 miljoni latu). LK Koncerna neto reisu rezultāts 2013. gada sešos mēnešos bija 23,89 miljoni latu, kas ir salīdzinoši labāks nekā pagājušā gadā (2012. gada sešos mēnešos: 22,85 miljoni latu). Kuģu operatīvās darbības peļņa pēc nolietojuma atskaitījuma un kuģu sausā doka remontu amortizācijas 2013. gada sešos mēnešos bija 7,61 miljoni latu, salīdzinot ar iepriekšējo periodu (2012. gada sešos mēnešos: 5,91 miljoni latu), tā ir būtiski uzlabojusies.

2013. gada 30. jūnijā kopējā LK Koncerna aktīvu vērtība bija 296,78 miljoni latu. 2012. gada 31. decembrī šī vērtība bija 321,67 miljoni latu. Kopējais pašu kapitāls 2013. gada 30. jūnijā bija 112,32 miljoni latu (2012. gada 31. decembrī.: 124,73 miljoni latu).

2013. gada sešos mēnešos NASDAQ OMX Riga kotēto LK akciju cenas kāpums bija 17,06%. OMX Baltic Benchmark GI indekss 2013. gada sešos mēnešos pieauga par 12,63%.

* LK funkcionālā valūta ir USD, tāpēc finanšu pārskatā summas LVL var atšķirties dēļ abu valūtu savstarpējām kursa svārstībām visa gada garumā.

LK 2013.gada 6 mēnešu finanšu pārskats

Par AS „Latvijas kuģniecība”

AS „Latvijas kuģniecība” (NASDAQ OMX RIGA: LSC1R) ir starp lielākajiem pasaules kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos un pēc naftas produktu pārvadājumu apjoma atrodas vadošajās pozīcijās starp līdzīgām kompānijām Ziemeļeiropā. Uzņēmumam pieder 19 moderni kuģi, nodrošinot darbu vairāk nekā 700 profesionāliem un augsti kvalificētiem jūrniekiem no Latvijas. LK flotes kopējā kravnesība ir 920 tūkstoši DWT un flotes vidējais vecums nepārsniedz 6,3 gadus. Visi kuģi saņēmuši ISM (International Safety Management) sertifikātus.

Elīna Dobulāne,  komunikācijas konsultante

AS "Latvijas kuģniecība"

Tālrunis: +371-25959447

E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv

Latvijas kuģniecība www.lk.lv/lv/

LSC Shipmanagement  www.lk.lv/en/shipmanagement