Latvijas Kuģniecība
 
 

Latvijas kuģniecībai pirmo reizi ceturkšņa peļņa kopš 2008.gada

Atpakaļ

Latvijas kuģniecībai pirmo reizi ceturkšņa peļņa kopš 2008.gada

2013. gada 31. maijā / Ziņas

AS “Latvijas kuģniecība” un tai piederošo sabiedrību (turpmāk – LK Koncerns) tīrā peļņa pirmajā ceturksnī bija LVL 45 tūkstoši*, neraugoties uz to, ka izveidoti LVL 0,91 miljonu lieli uzkrājumi flotes vērtības samazinājumam. Lai gan peļņas apmērs ir simbolisks, tas ir būtisks sasniegums, jo šī ir pirmā reize kopš 2008.gada, kad LK Koncerns ir strādājis ar pozitīvu finanšu rezultātu. Salīdzinājumam - 2012.gada 1.ceturksnī LK Koncerns noslēdza ar zaudējumiem LVL 9,14 miljonu apmērā.

Saimons Bleids, LK valdes priekšsēdētājs skaidro: „Latvijas kuģniecība ir piesardzīgi optimistiska par produktu tankkuģu tirgus nākotnes izredzēm, jo frakts likmes pakāpeniski pieaug. Pie pozitīvām tendencēm var arī minēt naftas pārstrādes rūpnīcu slēgšanu OECD valstīs, ka rada nepieciešamību pēc garākiem pārvadājumiem, kā arī jaunu produktu eksporta tirgu rašanos ASV. Tajā pašā laikā pasaules ekonomiskā vide saglabājas trausli sabalansēta un pieprasījuma pieaugums pēc produktu pārvadājumiem, strauji nepalielinoties jaunu kuģu pasūtījumiem, turpinās būt svarīgākais faktors Latvijas kuģniecības panākumiem nākotnē.”

LK flotes kopējie neto reisu ieņēmumi 2013.gada 1.ceturksnī bija LVL 11,83 miljoni, kas ir neliels uzlabojums salīdzinot ar 2012.gada 1.ceturksni (2012.gada 1.cet. : LVL 11,68 miljoni). Neto reisu rezultāts tiek aprēķināts no reisu ieņēmumiem atņemot reisu izmaksas un tas atspoguļo kopējos ienākumus, neatkarīgi no tā, vai flote ir nodarbināta reisu nomā vai laika nomā.

LK Koncerna finanšu rezultātus pozitīvi ietekmējis arī tālākais administratīvo izmaksu samazinājums par 36% (no LVL 1,71 miljona 2012.gada 1.ceturksnī līdz LVL 1,10 miljoniem 2013.gada 1.ceturksnī).

Pirmajā ceturksnī LK Koncerns spējis uzlabot naudas plūsmu – uz 31.martu tā rīcībā bija nauda un īstermiņa depozīti LVL 16,01 miljonu apmērā, kas ir par LVL 2,13 miljoniem vairāk nekā gada sākumā. Turklāt, LK ir panākusi vienošanos ar savu lielāko akcionāru akciju sabiedrība „Ventspils nafta”, lai tā turpinātu finansēt LK Koncernu, ja tas nepieciešams, ar nosacījumu, lai LK Koncerna minimālā naudas rezerve nesamazinātos zem USD 17 miljoniem, kā to noteikuši banku sindikāti.

* LK funkcionālā valūta ir USD, tāpēc finanšu pārskatā summas LVL var atšķirties dēļ abu valūtu savstarpējām kursa svārstībām visa gada garumā.

Pielikums

LK 2013. gada 1. ceturkšņa nerevidētais saīsinātais starpperiodu konsolidētais finanšu pārskats

Par AS „Latvijas kuģniecība”

AS „Latvijas kuģniecība” (NASDAQ OMX RIGA: LSC1R)  ir starp lielākajiem pasaules kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos un pēc naftas produktu pārvadājumu apjoma atrodas vadošajās pozīcijās starp līdzīgām kompānijām Ziemeļeiropā. Uzņēmumam pieder 19 moderni kuģi, nodrošinot darbu vairāk nekā 700 profesionāliem un augsti kvalificētiem jūrniekiem no Latvijas. LK flotes kopējā kravnesība ir 920 tūkstoši DWT un flotes vidējais vecums nepārsniedz 6,3 gadus. Visi kuģi saņēmuši ISM (International Safety Management) sertifikātus.

 

Latvijas kuģniecība www.lk.lv/lv/

LSC Shipmanagement  www.lk.lv/en/shipmanagement