Latvijas Kuģniecība
 
 

Latvijas kuģniecības ceturkšņa peļņa sasniedz 2 miljonus ASV dolāru, būtiski pieaug EBITDA

Atpakaļ

Latvijas kuģniecības ceturkšņa peļņa sasniedz 2 miljonus ASV dolāru, būtiski pieaug EBITDA

2013. gada 27. novembrī / Ziņas

AS “Latvijas kuģniecība” (turpmāk – LK vai Sabiedrība) un tās meitas sabiedrību (turpmāk – LK koncerns vai Koncerns) starpposma finanšu rezultāts par 2013. gada 3. ceturksni, pateicoties ieņēmumu pieaugumam, administratīvo izmaksu samazinājumam un nelielām izmaiņām uzkrājumos flotes vērtības samazinājumam, ir neto peļņa 1,96 miljonu ASV dolāru apmērā. Kopumā 2013. gada 9 mēnešos strādāts ar zaudējumiem 24,64 miljonu ASV dolāru apmērā, kas radušies flotes vērtības samazinājuma, 23,67 miljonu ASV dolāru apmērā, dēļ un 5,40 miljonu ASV dolāru zaudējumu atzīšanā kuģa “Kaltene” pārdošanas rezultātā. Tajā pašā periodā pērn LK koncerna finanšu rezultāts bija neto zaudējumi 35,57 miljonu ASV dolāru apmērā.

2013. gada 9 mēnešos pozitīvā EBITDA tendence turpinājās un sasniedza 36,81 miljonu ASV dolārus, kas ir vairāk nekā iepriekšējā gada atbilstošajā periodā, kad šis rādītājs bija 28,10 miljoni ASV dolāri. 

„2013. gada 3. ceturksnī LK koncernā pozitīvā tendence turpinājās arī naudas plūsmas rādītājos. Uz 2013. gada 30. septembri Koncerna īpašumā bija naudas līdzekļi un īstermiņa depozīti 36,08 miljonu ASV dolāru apmērā, kas ir par 9,94 miljoniem ASV dolāru vairāk nekā 2013. gada sākumā. Sabiedrības situācija ar naudas līdzekļiem ir uzlabojusies lielāku ieņēmumu, kuģa “Kaltene” pārdošanas un administratīvo izdevumu samazināšanas rezultātā. Kā jau informējām iepriekš, LK nolūks ir izmantot daļu no Koncerna uzkrātajiem naudas līdzekļiem, kā arī jebkādus naudas līdzekļus, kas būtu iegūti no kuģu pārdošanas, LK koncerna finanšu saistību segšanai, kuras kārtojamas nākamā gada 3. ceturksnī saistībā ar kuģi „Rīga””, skaidro Saimons Bleids, LK valdes priekšsēdētājs.  

Kā jau minēts, administratīvo izdevumu būtiska samazināšana turpinājās arī 2013. gada 3. ceturksnī, kopējiem ietaupījumiem 2013. gada deviņos mēnešos salīdzinājumā ar šo pašu 2012. gada periodu sasniedzot 2,81 miljonu ASV dolāru jeb 30 % (2013. gada deviņos mēnešos: 6,47 miljoni ASV dolāru salīdzinājumā ar 2012. gada deviņiem mēnešiem: 9,28 miljoni ASV dolāru).

Kopējie flotes ieņēmumi 2013. gada deviņos mēnešos bija 78,187 miljoni ASV dolāru, kas ir nedaudz mazāk nekā pagājušā gada tajā pašā periodā (2012. gada deviņos mēnešos: 83,11 miljoni ASV dolāru). LK koncerna neto reisu rezultāts 2013. gada deviņos mēnešos bija 67,39 miljoni ASV dolāru, kas ir ievērojami labāk nekā pagājušo gadu (2012. gada deviņos mēnešos: 64,40 miljoni dolāru).

2013. gada 30. septembrī LK koncerna aktīvu kopējā vērtība bija 549,69 miljoni ASV dolāru. 2012. gada 31. decembrī šī vērtība bija 605,78 miljoni ASV dolāru. Samazinājums galvenokārt saistās ar flotes nolietojumu un augstākminētajiem zaudējumiem vērtības samazināšanās dēļ. Kopējā LK Koncerna flotes vērtība bija 444,36 miljoni ASV dolāru, kas būtiski pārsniedz kopējo flotes finansēšanai izmantoto aizņēmumu summu (290,02 miljoni ASV dolāru). Kopējais Koncerna pašu kapitāls 2013. gada 30. septembrī bija 211,07 miljoni ASV dolāru (31.12.2012: 234,89 miljoni ASV dolāru).

„2013. gada 3. ceturksnī LK flotes ieņēmumi atbilst iecerētajiem. Tirgus rādītāji liecina, ka naftas produktu tankkuģu tirgus sektoram arī turpmāk būs labi darbības rādītāji. Vienlaikus jāatzīst, ka naftas produktu pārvadājumu tirgus ir atkarīgs no pasaules ekonomikas izaugsmes, kas joprojām ir trauslā līdzsvarā. Pieprasījumu pēc naftas pārstrādes produktiem nosaka ekonomiskā izaugsme, un šī pieprasījuma apjomam uz naftas produktu tankkuģu tirgu var būt gan labvēlīga, gan negatīva ietekme”, uzsver LK valdes priekšsēdētājs Saimons Bleids.

LK 2013.gada 9 mēnešu finanšu pārskats

 

LK business update prezentācija

 

Par AS „Latvijas kuģniecība”
AS „Latvijas kuģniecība” (NASDAQ OMX RIGA: LSC1R) ir starp lielākajiem pasaules kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos un pēc naftas produktu pārvadājumu apjoma atrodas vadošajās pozīcijās starp līdzīgām kompānijām Ziemeļeiropā. Uzņēmumam pieder 18 moderni kuģi, nodrošinot darbu vairāk nekā 700 profesionāliem un augsti kvalificētiem jūrniekiem no Latvijas. LK flotes kopējā kravnesība ir 883 910 DWT un flotes vidējais vecums nepārsniedz 5,9 gadus. Visi kuģi saņēmuši ISM (International Safety Management) sertifikātus.

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante
AS "Latvijas kuģniecība"
Tālrunis: +371-25959447
E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv
Latvijas kuģniecība www.lk.lv/lv/
LSC Shipmanagement www.lk.lv/en/shipmanagement