Latvijas Kuģniecība
 
 

LK peļņa no kuģu fraktēšanas pieaugusi par 38% 1.pusgadā

Atpakaļ

LK peļņa no kuģu fraktēšanas pieaugusi par 38% 1.pusgadā

2012. gada 31. augustā / Ziņas

Vidējās LK Koncerna flotes frakts likmes pirmajā pusgadā „handy” tipa tankkuģiem pieaugušas salīdzinājumā ar 2011. gadu par 8% (2.ceturksnī tās bija USD 12 131 dienā, bet 2011.gadā – USD 11 216 dienā). Vidēja izmēra tankkuģiem frakts likmes saglabājušas gandrīz nemainīgas (2.ceturksnī tās bija USD 12 419 dienā, bet 2011.gadā USD 12 882 dienā).

Saimons Bleids, LK valdes priekšsēdētājs skaidro, ka „vispārējais ekonomiskais noskaņojums pasaulē, it sevišķi ES un ASV, turpina negatīvi ietekmēt kuģošanas biznesu. Globālā ekonomiskā izaugsme nākotnē būs galvenais priekšnosacījums, lai kuģu īpašnieki varētu atgriezties pie peļņas gūšanas. LK Koncerna stratēģija pašreizējos apstākļos ir turpināt nodrošināt konstantu un garantētu naudas plūsmu, koncentrējoties uz laika nomu, kad tas ekonomiski ir pamatoti, un meklēt iespējas administratīvo izmaksu tālākai samazināšanai.”

Pirmā pusgada beigās 80% no LK Koncerna flotes bija nodarbināta laika nomā ar vidējo atlikušo laika nomas periodu 13,6 mēneši, kas ir ļoti labs rādītājs. 

LK koncerna neto zaudējumi pirmajā pusgadā bija LVL 15,69 miljoni. Lielākā zaudējumu daļa –LVL 13,37 miljoni ir saistīta ar uzkrājumu izveidošanu flotes vērtības samazinājumam. Sakarā ar nelabvēlīgo situāciju, kas turpinās globālajā kuģniecības tirgū, flotes vērtības samazinājums LVL 8,31 miljonu apmērā tika atzīts jau 1.ceturksnī, bet 2.ceturksnī ir atzīts papildus samazinājums LVL 5,06 miljonu apmērā. Uzkrājumi ir finanšu pārskata postenis, kas neietekmē naudas plūsmu un Koncerna naudas atlikumu. LK Koncerna rīcībā uz 2012.gada jūnija beigām bija nauda un tās ekvivalenti LVL 18,75 miljonu apmērā.

2012.gada 30.jūnijā LK Koncerna aktīvu kopējā vērtība bija LVL 351,64 miljoni. Kopējā LK Koncerna flotes vērtība ir palielinājusies no LVL 277, 42 miljoniem uz LVL 300,34 miljoniem, kas skaidrojams ar to kuģu aktīvu iekļaušanu flotē, kas iepriekš tika klasificēti kā aktīvi pārdošanai. Kopējā Koncerna pašu kapitāla vērtība 2012.gada 30.jūnijā bija LVL 133,55 miljoni.

2012.gada 1.pusgada nerevidētais saīsinātais starpperiodu konsolidētais finanšu pārskats

 

Par AS „Latvijas kuģniecība”

AS „Latvijas kuģniecība” (NASDAQ OMX RIGA: LSC1R)  ir starp lielākajiem pasaules kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un „handy” tankkuģu segmentos un pēc naftas produktu pārvadājumu apjoma atrodas vadošajās pozīcijās starp līdzīgām kompānijām Ziemeļeiropā. Uzņēmumam pieder 20 moderni kuģi, nodrošinot darbu vairāk nekā 700 profesionāliem un augsti kvalificētiem jūrniekiem no Latvijas. LK flotes kopējā kravnesība ir 957 974 DWT un flotes vidējais vecums nepārsniedz 5,5 gadus. Visi kuģi saņēmuši ISM (International Safety Management) sertifikātus.