Latvijas Kuģniecība
 
 

Par akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” akcijām

Atpakaļ

Par akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” akcijām

2017. gada 14. jūnijā / Ziņas

Šā gada 14. jūnijā  AS “Latvijas kuģniecība” (LK) ir saņēmusi “Vitol Holding B.V.” (Vitol Group) paziņojumu par to, ka tās kontrolētā sabiedrība “Vitol Netherlands B.V.” (Vitol Netherlands) ir ieguvusi nozīmīgu līdzdalību LK.

Saskaņā ar paziņojumu Vitol Netherlands par neatklātu summu ir ieguvusi 39 249 118 akcijas, kas ir 19.62% no LK balsstiesīgā pamatkapitāla ar norēķinu datumu šā gada 15. jūnijā.

Ņemot vērā Vitol Group līdzšinējo līdzdalību LK pamatkapitālā, tās kontrolētajai sabiedrībai AS “Ventspils nafta” turot 99 880 361 LK akcijas, Vitol Group kopējā līdzdalība LK balsstiesīgajā kapitālā sasniedz 69.56%.

Vitol_lidzdalibas_pazinojums_14062017.pdf