Latvijas Kuģniecība
 
 

Par AS “Latvijas kuģniecība” 12 mēnešu neauditētajiem rezultātiem

Atpakaļ

Par AS “Latvijas kuģniecība” 12 mēnešu neauditētajiem rezultātiem

2016. gada 26. februārī / Ziņas

AS “Latvijas kuģniecība” (LK) un tās meitas sabiedrību 2015. gada divpadsmit mēnešu konsolidētais finanšu neto rezultāts ir zaudējumi USD 7,09 miljonu. Galvenais iemesls tam ir zaudējumi, kas radušies no SIA “LASCO Investment” koncerna atkārtotas konsolidācijas un sekojošās LASCO Investment piederošo nekustamo īpašumu aktīvu vērtības samazināšanas, kopā radot negatīvu finanšu rezultātu USD 22,74 milj. apmērā.

LK koncerna apgrozījums 2015. gadā galvenokārt sastāvēja no ienākumiem no flotes, kā arī mazas daļas ienākumu no trešo pušu tankkuģu tehniskās vadības un nekustamo īpašumu nomas. Kopējie flotes ienākumi 2015. gadā bija USD 91,44 miljoni, savukārt neto reisu rezultāts ir USD 82,56 milj. apmērā. Peļņa pirms nodokļiem un ārkārtas posteņiem sasniedza USD 18,85 miljonus.

Pēdējo trīs finanšu gadu galvenie LK koncerna finanšu rādītāji par 12 mēnešu periodu (miljonos USD)

 

2013

2014

2015

Apgrozījums (milj. USD)

104,21

91,29

92,84

Neto zaudējumi (milj. USD)

-18,15

-31,16

-7,09

Bruto peļņa pirms nolietojuma (milj. USD)

54,32

46,57

53,81

% no apgrozījuma

52,13%

51,01%

57,96%

EBITDA – peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas (milj. USD)

47,33

39,59

46,63

% no apgrozījuma

45,42%

43,37%

50,22%

EBIT – peļņa pirms procentiem un nodokļiem (milj. USD)

24,43

20,85

26,68

% no apgrozījuma

23,44%

22,84%

28,73%

Peļņa pirms nodokļiem un ārkārtas posteņiem (milj. USD)

9,00

12,68

18,85

% no apgrozījuma

8,64%

13,89%

20,30%

Aktīvu atdeve (%)

-3,22%

-6,62%

-1,69%

Pašu kapitāla atdeve (%)

-8,00%

-16,33%

-4,53%

EPS – peļņa par akciju (USD)

-0,09

-0,16

-0,03

Likviditātes koeficients (ātrs)

1,5

1,3

0,8

P/E (cenas/peļņas) attiecība

n/a

n/a

n/a

2015. gads sabiedrībai bija svarīgs gads – ar vairākām personām, tai skaitā ar agrākajiem valdes un padomes locekļiem, tika noslēgtas mierizlīguma vienošanās, tādējādi izbeidzot nevēlamus strīdus un ļaujot koncernam koncentrēties uz tā pamatdarbību.

2015. gadā LK koncerna komerciālajā flotē (sešpadsmit kuģi) izmaiņas netika veiktas, taču LK meitas sabiedrība „LSC Shipmanagement” papildus pārvadīja četrus trešo pušu tankkuģus, kopā veidojot divdesmit kuģus. 2016. gada pirmajā pusē SIA “LSC Shipmanagement” tehniskajā vadībā tiks nodoti vēl trīs naftas un ķīmisko vielu tankkuģi. Pirmais no trim kuģiem jau ir saņemts janvārī. Nākamie flotes papildinājumi gaidāmi aprīlī un maijā. Pieaugošais tehniskajā vadībā esošo trešo pušu kuģu skaits apliecina LK koncerna personāla kompetenci un profesionālismu un rada koncernam papildu ienākumus.

Pārskata perioda beigās 88% (četrpadsmit kuģi) LK koncerna flotes tika nodarbināti laika nomā, un vidējais izmantošanas laiks tai flotes daļai, kas strādāja laika nomā un saskaņā ar berbouta frakts līgumiem, bija 7,2 mēneši.

Papildu informācija pieejama pielikumā pievienotajā 2015. gada nerevidētajā saīsinātajā konsolidētajā finanšu pārskatā.

LSC_Q4_2015_LV.pdf