Latvijas Kuģniecība
 
 

Par AS “Latvijas kuģniecība” 2014. gada neauditētājiem rezultātiem

Atpakaļ

Par AS “Latvijas kuģniecība” 2014. gada neauditētājiem rezultātiem

2015. gada 26. februārī / Ziņas

AS “Latvijas kuģniecība” un tās meitas sabiedrību (LK) nerevidētie finanšu rezultāti par 2014. gada divpadsmit mēnešiem uzrāda zaudējumus USD 30,98 miljonu apmērā, kas, galvenokārt, ir kuģu vērtības samazinājuma par USD 55,25 miljoniem rezultāts. Būtiski uzsvērt, ka 2014. gada laikā LK koncerns spēja sasniegt pozitīvu finanšu rezultātu, peļņai no kuģu fraktēšanas un citām darbībām pirms nodokļiem un ārkārtas posteņiem sasniedzot USD 12,68 miljonus, kas ir par USD 3,68 miljoniem vairāk nekā gadu iepriekš.

2014. gada divpadsmit mēnešu uzkrāto rezultātu pozitīvi ietekmēja ienākumi no daļējā izlīguma saistībā ar Antonio Gramsi Corporation lietu Londonas Augstākajā tiesā USD 20,05 miljonu apmērā, nekustamā īpašuma Rīgā, Jēkaba ielā pārdošana, kā arī atbrīvošanās no ieguldījuma ārstniecības klīnikā SIA „Via Una”. Citi negatīvi ietekmējošie faktori bija zaudējumi no kuģa „Rīga” realizācijas USD 0,34 miljonu apmērā, kā arī ieguldījuma AS „Latvijas Naftas tranzīts” vērtības samazinājums USD 8,34 miljonu apmērā.

2014. gada laikā LK koncerns turpināja ievērojami uzlabot savu naudas plūsmu un uz 2014. gada 31.decembri koncernam bija skaidras naudas līdzekļi un noguldījumi ar termiņu līdz divpadsmit mēnešiem USD 45,58 miljonu apmērā, kas ir par USD 7,04 miljoniem vairāk nekā 2014. gada sākumā. Tas tika sasniegts, pateicoties pozitīvai naudas plūsmai no kuģniecības darbības, kā arī no ar kuģniecību nesaistītu aktīvu realizācijas.

Vadības komerciālā stratēģija bija nodarbināt lielu daļu flotes laika frakts līgumos, lai nodrošinātu vienmērīgu un caurspīdīgu ieņēmumu plūsmu, taču periodiski flotes kuģi tiks nodarbināti arī reisu tirgū. Pārskata perioda beigās vidējais izmantošanas laiks tai flotes daļai, kas strādāja laika nomā un saskaņā ar berbouta frakts līgumiem, bija aptuveni astoņi mēneši, bet bez berbouta frakts līgumiem (četrpadsmit kuģi) – gandrīz septiņi mēneši.

Papildu informācija pieejama pielikumā pievienotajā 2014. gada nerevidētajā saīsinātajā konsolidētajā finanšu pārskatā.

LSC_Q42014_LV.pdf

Par AS „Latvijas kuģniecība”

AS „Latvijas kuģniecība” (NASDAQ OMX RIGA: LSC1R) ir starp lielākajiem pasaules kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos un pēc naftas produktu pārvadājumu apjoma atrodas vadošajās pozīcijās starp līdzīgām kompānijām Ziemeļeiropā. Uzņēmumam pieder 16 moderni kuģi, nodrošinot darbu vairāk nekā 500 profesionāliem un augsti kvalificētiem jūrniekiem no Latvijas. LK flotes vidējais vecums ir 7 gadi. Visi kuģi saņēmuši ISM (International Safety Management) sertifikātus.

 

Papildu informācija:
Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante
AS “Latvijas kuģniecība”
Tālrunis: +371-25959447
E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv
www.lk.lv