Latvijas Kuģniecība
 
 

Par AS “Latvijas kuģniecība” 9 mēnešu neauditētajiem rezultātiem

Atpakaļ

Par AS “Latvijas kuģniecība” 9 mēnešu neauditētajiem rezultātiem

2015. gada 27. novembrī / Ziņas

AS “Latvijas kuģniecība” (LK) un tās meitas sabiedrību 2015. gada deviņu mēnešu konsolidētais finanšu neto rezultāts ir zaudējumi USD 1,41 miljonu. Šāds rezultāts, galvenokārt, skaidrojams ar SIA „LASCO Investment” un tās meitas sabiedrību kontroles atgūšanu saistītās finanšu konsolidācijas negatīvo efektu USD 13,62 miljoni apmērā.

Kopējie LK koncerna ieņēmumi 2015. gada deviņos mēnešos bija stabili un sasniedza USD 68,93 miljoni, bet neto reisu rezultāts USD 61,27 milj. apmērā. Pateicoties stabilajam ienākumu līmenim un spēcīgajam USD/EUR valūtas kursam, peļņa pirms atsevišķajiem posteņiem sasniedza USD 13,68 miljonus.

Pēdējo trīs finanšu gadu galvenie LK koncerna finanšu rādītāji par 9 mēnešu periodu (miljonos USD): 

 

9M 2013

9M 2014

 

9M 2015

Apgrozījums

78,75

69,71

68,93

EBITDA

36,76

28,59

34,12

Peļņa pirms atsevišķajiem posteņiem

4,43

6,17

13,68

Atsevišķie posteņi (neto peļņa no finanšu aktīviem un neto saistību konsolidācijas)

(5,40)

11,92

(12,70)

Atsevišķie posteņi (flotes vērtības samazinājums)

(23,67)

(32,25)

(2,40)

Neto zaudējumi

(24,64)

(14,17)

(1,41)

 

Pārskata perioda laikā LK koncerna flotē (sešpadsmit kuģi) izmaiņas netika veiktas, taču LK meitas sabiedrība „LSC Shipmanagement” papildus LK flotei tehniski pārvalda četrus trešo personu tankkuģus. Sagaidāms, ka tuvākajā nākotnē pārvaldīto kuģu skaits varētu vēl palielināties. Trešo personu kuģu tehniskās vadības pakalpojumu apjoma pieaugums liecina par LK koncerna personāla kompetenci un profesionālismu un rada koncernam papildu ienākumus. 

Peļņa no flotes pamatdarbības 2015. gada deviņos mēnešos sasniedza USD 39,39 miljonus.

Pārskata perioda beigās 88% (četrpadsmit kuģi) LK flotes tika nodarbināti laika nomā. Vidējais izmantošanas laiks tai flotes daļai, kas strādāja laika nomā un saskaņā ar berbouta frakts līgumiem, bija 8 mēneši, bet bez berbouta frakts līgumiem (divpadsmit kuģi) – 7,7 mēneši.

LK koncerna handy tipa kuģi veic reisus lielākoties Eiropas robežās, bet ir tehniski piemēroti arī reisiem tādos ledus ieskautos reģionos kā Baltijā un Kanādas Austrumu krastā, savukārt vidēja izmēra tankkuģi, kuru kravietilpība ir lielāka, darbojas visā pasaulē, un arī spēj veikt reisus vairākumā pasaules ledus ieskauto reģionu.

 

LSC_Q32015_LV.pdf