Latvijas Kuģniecība
 
 

Par AS „Latvijas kuģniecība“ 9 mēnešu nerevidēto finanšu pārskatu

Atpakaļ

Par AS „Latvijas kuģniecība“ 9 mēnešu nerevidēto finanšu pārskatu

2014. gada 24. novembrī / Ziņas

AS “Latvijas kuģniecība” un tās meitas sabiedrību (LK koncerns) starpposma finanšu rezultāti par 2014. gada deviņiem mēnešiem uzrāda neto zaudējumus USD 14,17 miljonu apmērā, kas ir par USD 10,47 miljoniem mazāk nekā 2013. gada atbilstošā periodā.

2014. gada deviņu mēnešu uzkrāto rezultātu pozitīvi ietekmēja ienākumi no daļējā izlīguma saistībā ar Antonio Gramsi Corporation lietu Londonas Augstākajā tiesā USD 20,05 miljonu apmērā, nekustamā īpašuma Rīgā, Jēkaba ielā pārdošana, kā arī ieguldījuma ārstniecības klīnikā SIA „Via Una” pārvērtēšana. Tomēr koncerna rezultātus negatīvi ietekmējuši uzkrājumi kuģu vērtības samazinājumam par USD 32,25 miljoniem, zaudējumi no kuģa „Rīga” atsavināšanas USD 0,34 miljonu apmērā, kā arī ieguldījuma AS „Latvijas Naftas tranzīts” vērtības samazinājums USD 8,34 miljonu apmērā.

2014. gada 30. septembrī flotē bija sešpadsmit moderni tankkuģi ar vidējo vecumu 7 gadi. 2014. gada deviņos mēnešos flotes kopējie ieņēmumi bija USD 69,36 miljoni, savukārt flotes neto reisu rezultāts bija USD 57,99 miljoni. Peļņa no kuģu darbības pēc nolietojuma atskaitījuma un kuģu sausā doka amortizācijas 2014. gada deviņos mēnešos bija USD 20,66 miljoni – līdzīgi iepriekšējā periodā sasniegtajam rezultātam (2013. gada deviņos mēnešos – USD 21,38 miljoni).

Pārskata perioda beigās 88% no LK flotes (četrpadsmit kuģi) tika nodarbināti laika nomā. Vidējais izmantošanas laiks tai flotes daļai, kura strādāja laika nomā un saskaņā ar berbouta frakts līgumiem, bija aptuveni desmit mēneši, bet bez berbouta frakts līgumiem (divpadsmit kuģi) – astoņi mēneši.

Trešā ceturkšņa noslēgumā LK koncerna likviditāte bija uzlabojusies, un koncernam bija naudas līdzekļi un īstermiņa depozīti ar termiņu līdz divpadsmit mēnešiem USD 40,29 miljonu vērtībā. 2014. gada 30. septembrī LK koncerna aktīvu kopsumma bija USD 470,31 miljoni, savukārt pašu kapitāls bija USD 201,88 miljoni. 

LK vadība norāda, ka līdz šim 2014. gadā produktu tankkuģu tirgus segmenta sniegums lika vilties. Taču, kā jau iepriekš minēts, LK koncerna flote lielākoties strādāja pēc laika nomas līgumiem, tādējādi LK koncerns varēja nodrošināt vienmērīgu ieņēmumu plūsmu.

Starptautiskā enerģētikas aģentūra (IEA), kura industriālās valstis informē par politiku naftas nozarē, turpina sniegt samazinātas prognozes attiecībā uz naftas pieprasījuma kāpumu pasaulē atlikušajā 2014. gada daļā un tālāk, atsaucoties uz mazāku par cerēto pieprasījuma pieaugumu. Nesenais jēlnaftas cenas kritums arī norāda uz šo vispasaules pieprasījuma samazinājumu. Tas varētu negatīvi ietekmēt gan peļņu, gan LK koncerna flotes vērtību. Tomēr stratēģijai, izmantot lielāko daļu LK koncerna flotes laika frakts līgumos vismaz īstermiņā, vajadzētu zināmā mērā pasargāt no iespējamā ieņēmumu krituma.

Šobrīd, neskatoties uz negatīvo prognozi, 4. ceturksnis ir izrādījies daudz pievilcīgāks produktu tankeru tirgū kā tas tika prognozēts, ģenerējot kuģu īpašniekiem labākus ienākumus kā cerēts. Tāpēc pastāv cerības, ka šī tendence turpināsies līdz 2014. gada beigām un arī turpmāk.

AS Latvijas kuģniecība koncerna 2014.gada 9 mēnešu nerevidēts finanšu pārskats

Par AS „Latvijas kuģniecība”

AS „Latvijas kuģniecība” (NASDAQ OMX RIGA: LSC1R) ir starp lielākajiem pasaules kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos un pēc naftas produktu pārvadājumu apjoma atrodas vadošajās pozīcijās starp līdzīgām kompānijām Ziemeļeiropā. Uzņēmumam pieder 16 moderni kuģi, nodrošinot darbu vairāk nekā 700 profesionāliem un augsti kvalificētiem jūrniekiem no Latvijas. LK flotes vidējais vecums ir 7 gadi. Visi kuģi saņēmuši ISM (International Safety Management) sertifikātus.

Papildu informācija:

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante

AS “Latvijas kuģniecība”

Tālrunis: +371-25959447

E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv