Latvijas Kuģniecība
 
 

Par AS “Latvijas kuģniecība” otrā ceturkšņa neauditētajiem finanšu rezultātiem

Atpakaļ

Par AS “Latvijas kuģniecība” otrā ceturkšņa neauditētajiem finanšu rezultātiem

2016. gada 26. augustā / Ziņas

AS “Latvijas kuģniecība” un tās meitas sabiedrību (LK koncerna) kopējie ienākumi 2016. gada pirmajā pusgadā bija 50,08 miljoni USD (2015. gada pirmajos 6 mēn. – 45,81 miljoni USD), šajā periodā sasniedzot stabilu neto reisu rezultātu 44,92 miljonu USD apmērā.

Neto zaudējumi 2016. gada pirmajā pusgadā sasniedza 6,66 miljonus USD. Flotes pamatdarbības peļņa pārskata periodā bija 30,17 miljoni, kas ir vairāk nekā tajā pašā periodā pagājušajā gadā – 26,93 miljoni USD. LK flotes kopējā neto uzskaites vērtība uz 2016. gada 30. jūniju bija USD 303,94 miljoni (2015. gada 31.decembrī – 328,49 miljoni USD), kas tiek aprēķināta, no kuģa kopējās iegādes vērtības atskaitot uzkrāto amortizāciju un uzkrātos zaudējumus no vērtības samazināšanās ekspluatācijas laikā, ja tādi ir.

LK koncerna pēdējo trīs finanšu gadu pirmā pusgada galvenie finanšu rādītāji (miljonos USD):

 
6M 2014
 6M 2015
 6M 2016
Apgrozījums
47.35
45.81
50.08
EBITDA
18.87
23.80
27.94
Peļņa pirms ārkārtas posteņiem
3.01
10.25
(0.90)
Ārkārtas posteņi (zaudējumi/ienākumi no finanšu aktīviem)
11.37
0.65
0.01
Ārkārtas posteņi (flotes vērtības samazinājums)
(22.70)
(2.05)
(5.60)
Neto (zaudējumi)/peļņa
(8.32)
8.85
(6.66)

Komerciālajā flotē izmaiņas nenotika (sešpadsmit tankkuģi), bet SIA “LSC Shipmanagment” 2016.gada pirmajā pusgadā noslēdza līgumu par trīs papildu trešo pušu tankkuģu tehnisko vadību (kopā divdesmit trīs kuģi, ieskaitot septiņus trešo pušu tankkuģus).

LSC_Q2_2016_LV.pdf