Latvijas Kuģniecība
 
 

Par AS “Latvijas kuģniecība” pirmā ceturkšņa neauditētajiem rezultātiem

Atpakaļ

Par AS “Latvijas kuģniecība” pirmā ceturkšņa neauditētajiem rezultātiem

2017. gada 26. maijā / Ziņas

AS “Latvijas kuģniecība” (LK koncerna) 2017. gada pirmā ceturkšņa ieņēmumi sasniedza USD 24,43 milj. (2016. g. 1. cet. – USD 25,16 milj.) ar zemāku neto reisu rezultātu USD 19,47 milj. apmērā (2016. g. 1. cet. – USD 22,80 milj.). 2017. gada pirmajā ceturksnī neto peļņa bija USD 0,16 milj. (2016. g. 1. cet. – USD 4,11 milj.).

Pēdējo trīs finanšu gadu galvenie LK koncerna finanšu rādītāji par pirmo ceturksni (miljonos USD):

 

2015

1. cet

2016

1. cet.

2017

1. cet.

Apgrozījums

21.98

25.16

24.43

EBITDA

11.03

14.61

10.94

Peļņa (zaudējumi) pirms ārkārtas posteņiem

5.01

4.11

(0.70)

Ārkārtas posteņi (ieņēmumi no finanšu aktīvu realizācijas )

0.01

0.00

0.00

Ārkārtas posteņi (flotes vērtības palielinājums vai (samazinājums))

(2.05)

0.00

0.50

Neto peļņa (zaudējumi)

2.98

4.11

0.16

Komercflotes sastāvā nav izmaiņu (16 kuģi). LK meitas sabiedrība “LSC Shipmanagement” (LSCSM) velta daudz uzmanību trešo pušu kuģu tehniskās vadības palielināšanai. LSCSM tehniskajā pārvaldībā esošajā flotē 2017.gada maija sākumā kopā bija  24 kuģi, no kuriem 8 ir trešo personu tankkuģi.

LK koncerna kuģu pārfinansēšanas process tika pabeigts 2017. gada 28. februārī, piesaistot finansējumu USD 121 milj. apmērā no trīs banku sindikāta ar refinansēšanas termiņu 2022. gada 30. jūnijā.

Šobrīd aktīvi tiek veikta SIA “LASCO Investment” nekustamo īpašumu atsavināšana.

LSC_Q1_2017_LV.pdf