Latvijas Kuģniecība
 
 

Par AS “Latvijas kuģniecība” pirmā pusgada neauditētajiem finanšu rezultātiem

Atpakaļ

Par AS “Latvijas kuģniecība” pirmā pusgada neauditētajiem finanšu rezultātiem

2015. gada 28. augustā / Ziņas

AS “Latvijas kuģniecība” un tās meitas sabiedrību (LK koncerna) kopējie ienākumi 2015. gada pirmajā pusgadā bija 45,81 miljoni USD, šajā periodā sasniedzot stabilu neto reisu rezultātu 41,00 miljona USD apmērā.

Neto peļņa 2015. gada pirmajā pusgadā sasniedza 8,85 miljonus USD. Flotes pamatdarbības peļņa pārskata periodā bija 26,93 miljoni, kas ir vairāk nekā tajā pašā periodā pagājušajā gadā (23,69 miljoni USD).

LK Grupas pēdējo trīs finanšu gadu pirmā pusgada galvenie finanšu rādītāji (miljonos USD):

 

2013.g.

2014.g.

2015.g.

 

1.pusg.

1.pusg.

1.pusg.

Apgrozījums

52.41

47.35 45.81

EBITDA

24.43 18.87 23.80

Peļņa pirms ārkārtas posteņiem

2.82 3.01 10.25

Ārkārtas  posteņi (ieņēmumi no finanšu aktīviem)

(5.40) 11.37 0.65

Ārkārtas posteņi (flotes vērtības samazinājums)

(24.02) (22.70) (2.05)

Neto peļņa

(26.60) (8.32) 8.85

 Komerciālajā flotē izmaiņas nenotika (sešpadsmit tankkuģi), bet SIA “LSC Shipmanagment” 2015.gada pirmajā ceturksnī noslēdza līgumu par divu papildu trešo pušu tankkuģu tehnisko vadību (kopā divdesmit kuģi, ieskaitot četrus trešo pušu tankkuģus). 

LSC_Q22015_LV.pdf

Par AS “Latvijas kuģniecība”

AS “Latvijas kuģniecība” (NASDAQ OMX RIGA: LSC1R) ir starp lielākajiem pasaules kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos un pēc naftas produktu pārvadājumu apjoma atrodas vadošajās pozīcijās starp līdzīgām kompānijām Ziemeļeiropā. Uzņēmumam pieder 16 moderni kuģi, nodrošinot darbu vairāk nekā 500 profesionāliem un augsti kvalificētiem jūrniekiem no Latvijas, un papildus tehniski pārvalda vēl 4 kuģus, kopumā vadot 20 kuģu lielu floti. LK flotes vidējais vecums ir 8 gadi. Visi kuģi saņēmuši ISM (International Safety Management) sertifikātus.

Papildu informācija:
Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante
AS “Latvijas kuģniecība”
Tālrunis: +371-25959447
E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv
www.lk.lv