Latvijas Kuģniecība
 
 

Par AS “Latvijas kuģniecība” trešā ceturkšņa neauditētajiem rezultātiem

Atpakaļ

Par AS “Latvijas kuģniecība” trešā ceturkšņa neauditētajiem rezultātiem

2017. gada 24. novembrī / Ziņas

AS “Latvijas kuģniecība” (LK) un tās meitas sabiedrību (LK koncerna) 2017. gada deviņu mēnešu ieņēmumi sasniedza USD 69,11 milj. jeb EUR 62,47 milj. (2016. g. 9 mēnešos – USD 74,33 milj. (EUR 66,81 milj.)). Savukārt neto peļņa bija USD 13,08 milj. jeb EUR 11,94 milj. (2016. g. 9 mēnešos – tīrie zaudējumi USD 19,33 milj. (EUR 16,93 milj.)), galvenokārt pateicoties uzkrājumu flotes vērtības samazinājumam reversēšanai un peļņai no ar pamatdarbību nesaistītu aktīvu pārdošanas, flotes vērtības samazinājums 2017. gada 9 mēnešos – USD 13,52 milj. (EUR 38,54 milj.).

Peļņa no flotes darbības 2017. gada 9 mēnešos  – USD 32,64 milj. jeb EUR 29,85 milj., kas ir ievērojami mazāk nekā 2016. gada 9 mēnešos – USD 43,47 milj. (EUR 39,16 milj.).

Komercflotes sastāvā izmaiņu nav (16 kuģi). LK meitas sabiedrība SIA “LSC Shipmanagement” turpina daudz uzmanības veltīt trešo pušu kuģu tehniskās vadības palielināšanai (kopā 25 kuģi, ieskaitot 9 trešo personu tankkuģus).

Galvenie LK koncerna finanšu rādītāji par 9 mēnešu periodu no 2015. līdz 2017. gadam (miljonos USD/miljonos EUR):

Rezultati_Q3

2017. gada 9 mēnešu nerevidētais saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats