Latvijas Kuģniecība
 
 

Par emisijas prospekta reģistrēšanu un atļauju izteikt akciju publisko piedāvājumu

Atpakaļ

Par emisijas prospekta reģistrēšanu un atļauju izteikt akciju publisko piedāvājumu

2017. gada 15. novembrī / Ziņas

2017. gada 14. novembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome nolēma reģistrēt emisijas prospektu līdz 400 000 000 akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” jaunās emisijas B kategorijas vārda akciju papīra formā piedāvājumam ar katras akcijas nominālvērtību 0,30 EUR, atļaujot izteikt akciju publisko piedāvājumu.  


Emisijas prospekts pievienots pielikumā.  

Pielikumi:
Emisijas prospekts.pdf
Atsevišķais 2016. gada pārskats.pdf
Atsevišķais 2015. gada pārskats.pdf
Atsevišķais 2014. gada pārskats.pdf
Konsolidētais 2016. gada pārskats.pdf
Konsolidētais 2015. gada pārskats.pdf
Konsolidētais 2014. gada pārskats.pdf
2017. gada 1. pusgada nerevidētais saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats.pdf