Latvijas Kuģniecība
 
 

Par pamatkapitāla samazināšanu

Atpakaļ

Par pamatkapitāla samazināšanu

2014. gada 25. augustā / Ziņas

Ar šo AS “Latvijas kuģniecība” paziņo, ka atbilstoši ar 2014.gada 11.jūnija kārtējā akcionāru sapulcē pieņemtajam lēmumam samazināt Sabiedrības pamatkapitālu par 220 miljoniem eiro līdz 60 miljoniem eiro, samazinot katras akcijas nominālvērtību no 1,4 eiro līdz 0,3 eiro, 2014.gada 21.augustā komercreģistrā reģistrēti atbilstošie statūtu grozījumi.

Kā pamatkapitāla samazināšanas datums ir noteikts š.g. 1. septembris.

Pamatkapitāls samazināts ar mērķi, lai AS „Latvijas kuģniecība“ akcionāri nākotnē varētu lemt par iespējamās peļņas sadali dividendēs, ja apstākļi un uzņemtās saistības to ļautu.

Pielikumā LK statūtu aktuālā redakcija.

Par AS „Latvijas kuģniecība”

AS „Latvijas kuģniecība” (NASDAQ OMX RIGA: LSC1R) ir starp lielākajiem pasaules kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos un pēc naftas produktu pārvadājumu apjoma atrodas vadošajās pozīcijās starp līdzīgām kompānijām Ziemeļeiropā. Uzņēmumam pieder 16 moderni kuģi, nodrošinot darbu vairāk nekā 700 profesionāliem un augsti kvalificētiem jūrniekiem no Latvijas. LK flotes vidējais vecums ir 6.5 gadi. Visi kuģi saņēmuši ISM (International Safety Management) sertifikātus.

Papildu informācija:
Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante
AS "Latvijas kuģniecība"
Tālrunis: +371-25959447
E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv
www.lk.lv/lv/