Latvijas Kuģniecība
 
 

Paziņojums par izcelsmes dalībvalsti

Atpakaļ

Paziņojums par izcelsmes dalībvalsti

2016. gada 9. septembrī / Ziņas

(saskaņā ar LR Finanšu instrumentu tirgus likuma  3.1 panta 2.1 daļu)

 

1. Emitenta nosaukums: Akciju sabiedrība „Latvijas Kuģniecība”

2. Juridiskā adrese: Elizabetes iela 1, Rīga, LV-1010, Latvija

3. Juridiskās personas identifikators: Reģistrācijas numurs valsts komercreģistrā: 40003021108

4. Izcelsmes dalībvalsts: Latvija

5. Izcelsmes dalībvalsts izvēles pamatojums: Regulētā tirgū iekļauto akciju emitents

6. Dalībvalsts, kuras regulētajā tirgū ir iekļauti emitenta vērtspapīri: Latvija, 200 000 000 akcijas

7. Kompetentās institūcijas, kurām iesniedz paziņojuma veidlapu: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

8. Paziņojuma datums: 09.09.2016.

9. Trīs gadu perioda sākuma datums: 09.09.2016.

10. Papildinformācija: Nav

11. Kontaktinformācija:

Ketija Strazda, komunikāciju konsultante

Mob.tel.nr.: +371 26200580

Emitenta adrese: Elizabetes iela 1, Rīga, LV-1010, Latvija

Emitenta par šo paziņojumu atbildīgā persona: Ketija Strazda, komunikāciju konsultante

E-pasts adrese: Ketija.Strazda@mccannconsulting.lv

Tālr.nr.: +371 26200580, +371 67020100