Latvijas Kuģniecība
 
 

Paziņojums par papildus jautājuma iekļaušanu akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā

Atpakaļ

Paziņojums par papildus jautājuma iekļaušanu akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā

2017. gada 5. decembrī / Ziņas

Akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” (vienotais reģistrācijas numurs: 40003021108, juridiskā adrese: Elizabetes iela 1, Rīga, LV-1010) valde paziņo, ka pamatojoties uz akcionāra “Vitol Netherlands B.V.” (reģ. nr. 24296371, juridiskā adrese: K.P. van der Mandelelaan 130, 3062MB Roterdama, Nīderlande) pieprasījumu, akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” ārkārtas akcionāru sapulces, kas notiks 2017.gada 20.decembrī, plkst. 15.00, akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” telpās, Elizabetes ielā 1, Rīgā, darba kārtībā ir iekļauts papildus jautājums “2. Par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus”.
 

Akcionāra “Vitol Netherlands B.V.” piedāvātais lēmumu projekts papildus darba kārtības jautājumā “2. Par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus”:

“2. Par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

Pārtraukt kotēt un izslēgt no regulētā tirgus – AS “Nasdaq Riga” Baltijas Oficiālā saraksta, visas 200 000 000 (divi simti miljoni) AS “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” uzrādītāja akcijas.”

 

Akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” valde