Latvijas Kuģniecība
 
 

Paziņojums par papildus jautājuma iekļaušanu akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā un lēmumu projekti

Atpakaļ

Paziņojums par papildus jautājuma iekļaušanu akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā un lēmumu projekti

2015. gada 1. jūlijā / Ziņas

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” (vienotais reģistrācijas numurs: 40003021108, juridiskā adrese: Elizabetes iela 1, Rīga, LV-1807) valde paziņo, ka pamatojoties uz akcionāra akciju sabiedrības “VENTSPILS NAFTA” (vienotais reģ. nr. 50003003091, juridiskā adrese: Elizabetes iela 1, Rīga, LV-1010) pieprasījumu, akciju sabiedrības „ Latvijas kuģniecība” ārkārtas akcionāru sapulces, kas notiks 2015.gada 16.jūlijā, plkst. 10.00, viesnīcā „Monika Centrum Hotels”, Elizabetes ielā 21, Rīgā, darba kārtībā ir iekļauts papildus jautājums “2. Par izlīgumu līgumu slēgšanu”.

LK_lemumprojekti

Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” valde

Elīna Dobulāne,  komunikācijas konsultante
AS "Latvijas kuģniecība"
Tālrunis: +371-25959447
E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv 
Latvijas kuģniecība www.lk.lv/lv/