Latvijas Kuģniecība
 
 

Pirmo ceturksni AS “Latvijas kuģniecība” noslēdz ar pozitīviem rezultātiem

Atpakaļ

Pirmo ceturksni AS “Latvijas kuģniecība” noslēdz ar pozitīviem rezultātiem

2014. gada 30. maijā / Ziņas

AS “Latvijas kuģniecība” koncerns (LK) šā gada pirmo ceturksni noslēdza ar pozitīviem darbības rezultātiem, uzrādot neto peļņu USD 7,26 miljonu apmērā, tai skaitā ietverot USD 20,05 miljonu ieņēmumus no daļēja izlīguma Londonas Augstākajā tiesā Antonio Gramsci Corporation lietā, kā arī kuģu vērtības samazinājumu par USD 13,30 miljoniem. 

Pārskata periodā LK flotes kopējie ieņēmumi bija USD 23,66 miljoni, savukārt neto reisu rezultāts bija USD 19,49 miljoni. 

“Šī gada pirmais ceturksnis bija neveiksmīgs produktu tankkuģu tirgus segmentam, īpaši vidējā izmēra tankkuģiem, un konkrēti, pārvadājumiem Atlantijas okeānā. Taču LK vidējā izmēra kuģu flote lielākoties bija nodarbināta laika nomā, tādējādi LK varēja izvairīties no šī neparedzētā sezonālā ienākumu krituma. Ja skatāmies uz otro ceturksni, tad tas nevieš cerības, un pastāv bažas, ka 2014. gada bilance nebūs tik pozitīva, kā daži komentētāji paredzēja. Tas varētu negatīvi ietekmēt gan peļņu, gan LK flotes vērtību. Tomēr stratēģija LK floti izmantot laika nomā vismaz īstermiņā varētu zināmā mērā pasargāt LK no iespējamā ieņēmumu krituma,” skaidro LK valdes priekšsēdētājs Roberts Kirkups. 

Pirmā ceturkšņa beigās LK koncerna likviditāte joprojām bija stabila. Naudas līdzekļi un īstermiņa depozīti bija USD 36,54 miljonu vērtībā. LK flotes kopējā vērtība bija USD 399,19 miljoni. 

Pielikumā 2014. gada 1. ceturkšņa nerevidētais saīsinātais starpperiodu konsolidētais finanšu pārskats. 

LSC_Q12014_LV

Par AS „Latvijas kuģniecība” 

AS „Latvijas kuģniecība” (NASDAQ OMX RIGA: LSC1R) ir starp lielākajiem pasaules kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos un pēc naftas produktu pārvadājumu apjoma atrodas vadošajās pozīcijās starp līdzīgām kompānijām Ziemeļeiropā. Uzņēmumam pieder 16 moderni kuģi, nodrošinot darbu vairāk nekā 700 profesionāliem un augsti kvalificētiem jūrniekiem no Latvijas. LK flotes vidējais vecums ir 6.5 gadi. Visi kuģi saņēmuši ISM (International Safety Management) sertifikātus.

 

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante
AS "Latvijas kuģniecība"
Tālrunis: +371-25959447
E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv
Latvijas kuģniecība www.lk.lv/lv/