Latvijas Kuģniecība
 
 

Sākas AS “Latvijas kuģniecība” obligātais atpirkšanas piedāvājums

Atpakaļ

Sākas AS “Latvijas kuģniecība” obligātais atpirkšanas piedāvājums

2017. gada 17. jūlijā / Ziņas

Ar šo AS “Latvijas kuģniecība” informē, ka šodien, 2017. gada 17. jūlijā, ir sācies akcionāra Vitol Netherlands B.V. izteiktais obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums, ievērojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2017. gada 12. jūlija lēmumu. 

Informācija par piedāvājumu:

1.    Mērķa sabiedrība ir AS “Latvijas kuģniecība”, reģistrācijas numurs: 40003021108, juridiskā adrese: Elizabetes iela 1, Rīga, LV-1010, tālr.: +371 67020111, fakss: +371 67828106, e-pasts: lsc@lscgroup.lv, tīmekļa vietnes adrese: www.lk.lv.

2.    Piedāvātājs ir Vitol Netherlands B.V., sabiedrība, kas dibināta saskaņā ar Nīderlandes likumiem un 01.10.1999. ierakstīta Nīderlandes Uzņēmumu reģistrā, reģistrācijas numurs: 24296371, juridiskā adrese: K.P. van der Mandelelaan 130, 3062MB Roterdama, Nīderlande.

Piedāvātājam Vitol Netherlands B.V. prospekta parakstīšanas dienā pieder 141 489 336 akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” akcijas (70,75%).

3.    Atpirkšanas cena ir EUR 0,71 par vienu akciju. 

4.    Piedāvājuma termiņš ir 30 kalendārās dienas, sākot ar 2017. gada 17. jūlija (līdz 2017. gada 15. augustam, ieskaitot).

Pielikumā: AS “Latvijas kuģniecība” obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekts.

Latvijas_Kugnieciba_Prospekts