Latvijas Kuģniecība
 
 

Tiesvedība pret Lembergu Londonā turpināsies

Atpakaļ

Tiesvedība pret Lembergu Londonā turpināsies

2013. gada 19. jūnijā / Ziņas

Pamatojoties uz iesniegtajiem pierādījumiem, Londonas Augstā tiesa  AS  “Latvijas kuģniecība”  atkarīgo sabiedrību (LK)  tiesvedības procesā pret Aivaru Lembergu atzinusi kuģniecības prasības pret Lembergu faktisko stiprumu un pārliecinošu argumentu esamību. Taču neskatoties uz to,  Apelācijas Tiesa šo prasību noraidījusi, pamatojoties uz  procesuāli   juridisku niansi.

LK ir iesniegusi kasācijas sūdzību Augstākajā tiesā par minēto Apelācijas tiesas lēmumu. Iesaldēšanas rīkojums attiecībā uz Aivara Lemberga īpašumiem visā pasaulē, ieskaitot tos, kas pieder viņa bērniem, paliek spēkā un LK ir pieprasījusi  iesaldēšanas rīkojuma turpmāko spēkā esamību līdz brīdim, kad minētie jautājumi būs pilnībā atrisināti.

Minētais Apelācijas Tiesas lēmums  jebkurā gadījumā  attiecas tikai uz  prasību, ko iesniedzis LK kā prasītājs. Lembergs turpina būt atbildētājs Londonas tiesvedībā, ko pret viņu ierosinājuši  citi atbildētāji, kas ir komercsabiedrības, turpmāk tekstā - korporatīvie atbildētāji. Šajā aspektā  Anglijas tiesa jau ir atzinusi  jurisdikciju attiecībā uz Aivaru Lembergu un viņam vairs nav apelācijas tiesību. Šobrīd  korporatīvie atbildētāji jau paši ir ieguvuši iesaldēšanas rīkojumu attiecībā uz Aivara Lemberga īpašumiem visā pasaulē, lai nodrošinātu savu prasību.

Korporatīvie atbildētāji uztur prasību, ka Lembergam un citām privātpersonām, kuras ir identificētas kā iesaistītas  sazvērestībā ar mērķi izkrāpt līdzekļus no LK, ir jāatmaksā pilna summa, kas var tikt  piedzīta no tiem saskaņā ar  tiesas spriedumu. Korporatīvo atbildētāju, kas ir  uzņēmumu grupa, caur kuru  veikta krāpšana, atbildība šajā lietā jau ir  konstatēta .

Līdz ar to Lembergs turpinās būt atbildētājs LK tiesvedībā Londonā kā iespējamais līdzvainīgais prettiesiskajās darbībās. Saskaņā ar esošajiem pierādījumiem Aivars Lembergs, viņa ģimene un sabiedrotie, iespējams, ir galvenie labuma guvēji no darbībām, kas radījuši uzņēmuma zaudējumus  saistībā ar nelikumīgajām kuģu frakts shēmām un citām darbībām, kuru rezultātā aizvilta nauda un citi aktīvi no AS „Latvijas kuģniecība” un tās akcionāriem, tajā skaitā Latvijas valsts. „Latvijas kuģniecība” vēlas atgūt tai izkrāptos finanšu līdzekļus 135 miljonu ASV dolāru apjomā.

 

Par AS „Latvijas kuģniecība”

AS „Latvijas kuģniecība” (NASDAQ OMX RIGA: LSC1R)  ir starp lielākajiem pasaules kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos un pēc naftas produktu pārvadājumu apjoma atrodas vadošajās pozīcijās starp līdzīgām kompānijām Ziemeļeiropā. Uzņēmumam pieder 19 moderni kuģi, nodrošinot darbu vairāk nekā 700 profesionāliem un augsti kvalificētiem jūrniekiem no Latvijas. LK flotes kopējā kravnesība ir 920 tūkstoši DWT un flotes vidējais vecums nepārsniedz 6,3 gadus. Visi kuģi saņēmuši ISM (International Safety Management) sertifikātus.