Latvijas Kuģniecība
 
 

Uzsverot principālu nostāju pretkorupcijas jautājumos, LK ziedo „Delnai” 20 tūkstošus latu

Atpakaļ

Uzsverot principālu nostāju pretkorupcijas jautājumos, LK ziedo „Delnai” 20 tūkstošus latu

2013. gada 10. janvārī / Ziņas

Atsaucoties „Delnas” ziedojumu piesaistes kampaņas aicinājumam pagājušā gada beigās, AS „Latvijas kuģniecība” (LK), kas ir daļa no „Ventspils nafta” Grupas, ir ziedojusi sabiedriskā labuma organizācijai „Sabiedrība par atklātību - Delna” 20 tūkstošus latu. Šis ziedojums ir loģisks turpinājums LK jaunās valdes deklarētajai principiālai  nostājai neiesaistīties koruptīvos darījumos un apņēmībai atbalstīt tiesiskas valsts veidotājus Latvijā.

Inese Voika, „Delnas” padomes priekšsēdētāja skaidro, ka „Delna” pieņem ziedojumus, vadoties no starptautiskā pretkorupcijas tīkla „Transparency International” noteiktajiem principiem. Ziedojumi no uzņēmumiem atbalsta Delnas mērķu īstenošanu un neuzliek konkrētas saistības. Tāpat uzņēmumu darbībai  jāatbilst labas pārvaldības standartiem.

 „„Vitol”, kas kontrolē „Ventspils nafta” Grupas uzņēmumus ieskaitot LK, ir veicis nozīmīgu darbu, lai padarītu LK par starptautiskiem labas pārvaldības standartiem atbilstošu uzņēmumu. Attiecībā uz LK, mums bija īpaši svarīgi par to pārliecināties, ņemot vērā uzņēmuma iepriekšējās vadības darbību un slikto reputāciju. Analizējot LK organizāciju pēc korporatīvās caurspīdības kritērijiem, „Delnai” svarīga bija uzņēmuma pārvaldības paredzamība un īpašnieku struktūras caurskatāmība, un arī visas Grupas vadības skaidrā komunikācija par neiecietību pret korupciju jebkādā formā,” stāsta Inese Voika.

Īstenojot atklātības un labas pārvaldības principus LK kopš 2011.gada pavasara reizi ceturksnī publisko svarīgāko savas nozares darbības rādītāju - kuģu frakta likmes. Tieši frakta likmju slepenība iepriekš radīja situāciju, kas bijušajiem uzņēmuma un valdes locekļiem ļāva veidot shēmas, iespējams gūstot nelikumīgu labumu. Pret šiem bijušajiem valdes un padomes locekļiem uzņēmums ir vērsies tiesā, lai atgūtu uzņēmumam nodarītos zaudējumus. Lai novērstu jebkāda aizdomas par uzņēmuma padomes amatu izmantošanu labuma gūšanai politisko partiju pārstāvjiem, LK padomes locekļiem noteikts atalgojums 0 latu.

„Delna ir atsaukusies „Ventspils nafta” Grupas vadības aicinājumam turpināt darbu pie pretkorupcijas programmas izveides, kas ietver tālāku sistēmisku pretkorupcijas mehānismu izstrādi uzņēmumā, tai skaitā darbinieku apmācību par pretkorupcijas jautājumiem un atbalstu ziņošanai par iespējamām nelikumībām uzņēmuma iekšienē,” uzsver Inese Voika.

Šis LK ziedojums ir daļa no „Ventspils nafta” Grupas uzņēmumu korporatīvās filantropijas programmas nevalstisko organizāciju atbalstam. „Ventspils nafta” jau divus gadus ir „Iespējamās misijas” sudraba atbalstītājs, bet „Ventspils nafta termināls” ziedojis „SOS bērnu ciematiem”.


Par „Delna”

„Sabiedrība par atklātību – Delna” ir Latvijā reģistrēta sabiedriska nevalstiska organizācija, kam piešķirts sabiedriskā labuma statuss un kura darbojas kopš 1998.gada. „Delna” ir daļa no starptautiskās pretkorupcijas „Transparency International” tīkla, kas darbojas vairāk nekā 100 valstīs un tās misija ir mazināt korupciju Latvijā.

Par AS „Latvijas kuģniecība”

AS „Latvijas kuģniecība” (NASDAQ OMX RIGA: LSC1R)  ir starp lielākajiem pasaules kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos un pēc naftas produktu pārvadājumu apjoma atrodas vadošajās pozīcijās starp līdzīgām kompānijām Ziemeļeiropā. Uzņēmumam pieder 20 moderni kuģi, nodrošinot darbu vairāk nekā 700 profesionāliem un augsti kvalificētiem jūrniekiem no Latvijas. LK flotes kopējā kravnesība ir 957 974 DWT un flotes vidējais vecums nepārsniedz 6 gadus. Visi kuģi saņēmuši ISM (International Safety Management) sertifikātus.