Latvijas Kuģniecība
 
 

Īstenotie atbalsta projekti

Stipendijas topošajiem jūrniekiem 2016. gadā

Veicinot topošo jūrnieku izaugsmi un jūrniecības izglītības attīstību Latvijā, kopā ar nodibinājumu “Vītolu Fonds” 2016. gadā tika rīkots otrais stipendiju konkurss, kurā septiņi Latvijas jūrniecības studenti varēja pretendēt uz stipendiju 300 eiro apmērā katru mēnesi visa mācību gada garumā (kopējais stipendiju fonds – EUR 27 000). Visiem stipendiju ieguvējiem bija jābūt sekmīgi izgājušiem jūras praksi uz kāda no uzņēmuma “Latvijas kuģniecība” meitas kompānijas “LSC Shipmanagement” tehniskajā pārvaldībā esošajiem kuģiem.

 

Stipendiju ieguvēji 2016. gadā:

 • Antons Aronietis,
 • Igors Šipuļins,
 • Liene Deņisova,
 • Artūrs Mazurs,
 • Arvis Podnieks,
 • Alise Romule,
 • Mārtiņš Jansons.

 

Atbalsts labdarības organizācijai “Eurika Charity”

2015. un 2016. gadā tika sniegts atbalsts labdarības organizācijai “Eurika Charity”. Šajā akcijā AS “Latvijas kuģniecība” darbinieki saziedoja dažādas mantas un drēbes, kas nepieciešamas trūkumā nonākušajiem bērniem un māmiņām, ko tālāk “Eurika Charity” nodos tiem, kuriem tas nepieciešams visvairāk.

Augstsprieguma simulators LJA

Latvijas Jūras akadēmijā ar “Latvijas kuģniecība” finansiālu atbalstu 2016. gada 8. aprīlī tika atklāts Augstsprieguma simulators, kas dod studentiem iespēju apgūt nepieciešamās praktiskās zināšanas darbam ar augstsprieguma iekārtām uz kuģiem. Lai kļūtu par sertificētu speciālistu, kuģu mehāniķiem un kuģu elektroautomātiķiem nepieciešams apgūt iemaņas augstsprieguma līniju apkalpošanā. Augstsprieguma simulators dod iespēju apgūt nepieciešamās praktiskās zināšanas augstsprieguma iekārtu ekspluatācijā. Simulators īpaši noderēs inženierspecialitātes studentiem un kvalifikācijas uzturēšanas kursu dalībniekiem.

Navigācijas studiju laboratorija LJA

Uzņēmumam "Latvijas kuģniecība" rūp topošo jūrnieku praktisko iemaņu līmenis, tamdēļ ar “Latvijas kuģniecība” atbalstu trešdien, 2015. gada 27. oktobrī, starptautiskā projekta “EfficienSea 2” ietvaros Latvijas Jūras akadēmijā tika atvērta Navigācijas studiju laboratorija.

Laboratorijā pavisam ir sešas mācību zonas, kuras ir nosauktas uzņēmuma “Latvijas kuģniecība” flotes kuģu vārdos – “Ance”, “Kandava”, “Piltene”, “Usma”, “Kazdanga” un “Latgale”. Zonas ir īpaši iekārtotas, lai radītu studentiem sajūtu, ka viņi atrodas uz kuģa navigācijas tiltiņa.

Navigācijas studiju laboratorija testē attālas pieejas informācijas apmaiņas sistēmu “Maritime Cloud”, kas nodrošina jaunās paaudzes elektroniskas kartogrāfijas programmatūru, elektroniskas navigācijas risinājumus, automātiskas atskaites un ārkārtas reaģēšanas sistēmas. Laboratoriju veido seši kuģu tiltiņi, kuros pieejams viss nepieciešamais, ieskaitot elektroniskās navigācijas risinājumus, kas samazina avārijas risku. Testēšanas laikā kuģi uzdevumus var veikt gan kopīgi, gan atsevišķi.

Stipendijas topošajiem jūrniekiem

Uzņēmumam “Latvijas kuģniecība” ir svarīga topošo jūrnieku izaugsme un jūrniecības izglītības attīstība Latvijā. Kopā ar nodibinājumu “Vītolu Fonds” 2015. gadā tika rīkots stipendiju konkurss, kurā četri Latvijas Jūras akadēmijas studenti katru mēnesi iegūst stipendiju 300 eiro apmērā līdz 15 mēnešiem (kopējais stipendiju fonds - EUR 18 000). Visiem stipendiju ieguvējiem bija jābūt sekmīgi izgājušiem jūras praksi uz kāda no uzņēmuma “Latvijas kuģniecība” meitas kompānijas “LSC Shipmanagement” tehniskajā pārvaldībā esošajiem kuģiem.

Stipendiju ieguvēji 2015.gadā: 

 • Indra Annija Cekule,
 • Māris Cīrulis,
 • Ieva Skrebele,
 • Arturs Spirins.

Atbalsts Ainažu jūrskolas 150 gadu jubilejā

“Latvijas Kuģniecība” novērtē Ainažu jūrskolas ieguldījumu Latvijas jūrniecības attīstībā. Skola bija ne vien atspēriena punkts latviešu profesionālajai jūrniecībai, bet arī nozīmīgs latviešu nacionālās pašapziņas simbols. Tā bija pirmā jūrskola Latvijā - dibināta 1864. gadā un mācības notika latviešu valodā. Ainažu jūrskolā līdz 1919.gadam zinības bija apguvuši ap 3000 audzēkņu no Latvijas un Igaunijas, no kuriem vairāk nekā 1000 bija saņēmuši tālbraucēja kapteiņa un tālbraucēja stūrmaņa diplomus.

Šodien Ainažu jūrskolas muzejs ir piemiņas vieta šai pirmajai latviešu profesionālajai jūrskolai un tās absolventiem - latviešu un igauņu kapteiņiem un stūrmaņiem.

“Latvijas kuģniecība” finansiāli atbalsta Ainažu jūrskolas 150 gadu jubilejā, ziedojot tai  5 000 eiro.

Atbalsts bijušajiem jūrniekiem

„Latvijas kuģniecība” ir uzņēmums ar stiprām saknēm Latvijā. No aptuveni 700 jūrniekiem, kas strādā uzņēmuma flotē, 90% ir Latvijas iedzīvotāji. „Latvijas kuģniecība” ir pateicīga par profesionālajiem darbiniekiem, kas nodrošina uzticamus jūras kravu pārvadājumus un palīdz nostiprināt uzņēmuma reputāciju, strādājot ar klientiem visā pasaulē.

Tāpēc vairāk nekā 10 gadus „Latvijas kuģniecība” finansiāli atbalsta Latvijas kuģniecības pensionāru un invalīdu biedrību „Enkurs”, katru gadu tai ziedojot aptuveni 60 000 latu. Lielākā daļa no biedrības „Enkurs” vairāk nekā 1000 biedriem ir bijušie jūrnieki (kapteiņi, mehāniķi, radisti, motoristi, matroži), kuriem ar ziedoto naudu „Enkurs” palīdz ārstēties un citādi sociāli atbalsta bijušos jūrniekus.