Latvijas Kuģniecība
 
 

Atbalsts bijušajiem jūrniekiem

Atbalsts bijušajiem jūrniekiem

„Latvijas kuģniecība” ir uzņēmums ar stiprām saknēm Latvijā. No aptuveni 700 jūrniekiem, kas strādā uzņēmuma flotē, 90% ir Latvijas iedzīvotāji. „Latvijas kuģniecība” ir pateicīga par profesionālajiem darbiniekiem, kas nodrošina uzticamus jūras kravu pārvadājumus un palīdz nostiprināt uzņēmuma reputāciju, strādājot ar klientiem visā pasaulē.

Tāpēc vairāk nekā 10 gadus „Latvijas kuģniecība” finansiāli atbalsta Latvijas kuģniecības pensionāru un invalīdu biedrību „Enkurs”, katru gadu tai ziedojot aptuveni 60 000 latu. Lielākā daļa no biedrības „Enkurs” vairāk nekā 1000 biedriem ir bijušie jūrnieki (kapteiņi, mehāniķi, radisti, motoristi, matroži), kuriem ar ziedoto naudu „Enkurs” palīdz ārstēties un citādi sociāli atbalsta bijušos jūrniekus.