Latvijas Kuģniecība
 
 

Stipendijas topošajiem jūrniekiem

Stipendijas topošajiem jūrniekiem

Uzņēmumam “Latvijas kuģniecība” ir svarīga topošo jūrnieku izaugsme un jūrniecības izglītības attīstība Latvijā. Kopā ar nodibinājumu “Vītolu Fonds” 2015. gadā tika rīkots stipendiju konkurss, kurā četri Latvijas Jūras akadēmijas studenti katru mēnesi iegūst stipendiju 300 eiro apmērā līdz 15 mēnešiem (kopējais stipendiju fonds - EUR 18 000). Visiem stipendiju ieguvējiem bija jābūt sekmīgi izgājušiem jūras praksi uz kāda no uzņēmuma “Latvijas kuģniecība” meitas kompānijas “LSC Shipmanagement” tehniskajā pārvaldībā esošajiem kuģiem.

Stipendiju ieguvēji 2015.gadā: 

  • Indra Annija Cekule,
  • Māris Cīrulis,
  • Ieva Skrebele,
  • Arturs Spirins.