Latvijas Kuģniecība
 
 

Atbalsta politikas vadlīnijas

 

VADLĪNIJAS

AS “Latvijas kuģniecība” sabiedrības atbalsta projektu vadība

AS “Ventspils nafta” grupas uzņēmumi mērķtiecīgi investē iniciatīvās un projektos, kas sekmē Latvijas attīstību, jo mēs esam pārliecināti, ka jebkura biznesa veiksme ilgtermiņā ir cieši saistīta ar vietējās sabiedrības labklājību.

“Latvijas kuģniecība” sabiedrības investīciju politika

AS “Latvijas kuģniecība” (LK) ir uzņēmums ar 75 gadu pieredzi naftas un tās produktu, kā arī ķīmisko vielu pārvadāšanā ar dažāda izmēra tankkuģiem visā pasaulē. Sniedzot savu ieguldījumu jūrniecības nozares attīstīšanā un popularizēšanā, mēs atbalstām iniciatīvas un projektus, kas sekmē vēsturiskā mantojuma saglabāšanu un jūrniecības saistītās izglītības attīstībā.

Pašlaik uzņēmumā strādā vairāk nekā 500 profesionāli un augsti kvalificēti jūrnieki no Latvijas. Lai arī pēc desmit un divdesmit gadiem AS “Latvijas kuģniecība” flotē būtu cilvēki no mūsu valsts, mēs investējam zināšanas un finanšu līdzekļus topošo jūrnieku izglītošanā un jūrniecības nozares popularizēšanā sabiedrībā.

LK sabiedrības investīciju politika.

Politikas mērķi:

  • Popularizēt jūrniecības nozari un veicināt tās atpazīstamību sabiedrībā
  • Investēt ar jūrniecību saistītās izglītības atbalstā
  • Ieguldīt vēsturisko jūrniecības tradīciju saglabāšanā

Politikas principi: godīgums, finansiāls atbalsts, atklāts process.

Atbalsta veidi:

  • finansiāls atbalsts (ziedojumi, dāvinājumi, stipendijas, sponsorēšana)*
  • prakses iespējas**

* - LK sniedz arī finansiālu atbalstu uzņēmuma bijušo jūrnieku bēru izdevumiem. Pieteikties šāda veida atbalstam ir iespējams sūtot e-pastu uz lsc@lscgroup.lv

vai zvanot pa tālruni +67020111.

** - pieteikties praksei ir iespējams, sūtot e-pastu uz crewing@lscgroup.lv

vai zvanot pa tālruni +67020158.