Latvijas Kuģniecība
 
 

Akcionāru pilnvaras veidlapa

Šo veidlapu var izmantot, lai akcionārs pilnvarotu savu pārstāvi dalībai akcionāru sapulcē, ja pats tajā nepiedalās vai juridisko personu pārstāv persona, kura to nav tiesīga darīt uz likuma vai statūtu pamata. Akcionārs var pilnvarot pārstāvi dalībai akcionāru sapulcē ar visām vai daļu sev piederošajām akcijām. Pilnvaras paraugu var izmantot gan fiziskas, gan juridiskas personas un tā nav notariāli jāapliecina.

  •  
    LK pilnvarojuma veidlapa
    .DOC File format, 28.5 KB