Latvijas Kuģniecība
 
 

Akcionāru sapulces

 
 
Arhīvs

Akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” 2017. gada 26. oktobra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

2017. gada 12. oktobrī / Ziņas
Lasīt vairāk

AS “Latvijas kuģniecība” norisinājās kārtējā akcionāru sapulce

2016. gada 26. aprīlī / Ziņas

Otrdien, 26. aprīlī, notika akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” (AS “Latvijas kuģniecība”) kārtējā akcionāru sapulce, kurā tika pieņemti vairāki uzņēmuma turpmākajai darbībai un attīstībai svarīgi lēmumi.

Lasīt vairāk

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 2016.gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

2016. gada 12. aprīlī / Ziņas

1. 2015.gada pārskatu apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” padomes ziņojumu, revīzijas komitejas ziņojumu un Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2015.gadu.

2) Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 2015.gada pārskatu (pielikumā Nr. ___).

3) Apstiprināt akciju sabiedrības Latvijas kuģniecība” 2015.gada konsolidēto pārskatu (pielikumā Nr. ___).

Lasīt vairāk

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 2015.gada 16.jūlija ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI

2015. gada 16. jūlijā / Ziņas

Padomes vēlēšanas.

 

Ar mērķi ievēlēt Padomi pilnā sastāvā, atsaukt no akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” Padomes locekļa amata ar 2015.gada 16.jūliju Vladimir Egger, Rubil Yilmaz, Andrea Clare Schlaepfer, Varvara Maximova, Olga Kurenkova, Dmitrij Yudin, Boris Bednov, Kristo Oidermaa, Giovanni Fagioli un Artūru Neimani. 

 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Lasīt vairāk