Latvijas Kuģniecība
 
 

Dividenžu politika

LK vadība uzskata, ka jebkura nākotnes peļņa būtu jāizmanto, lai vadītu kompāniju visefektīvākajā veidā un lai atmaksātu esošos aizņēmumus vai investētu kuģošanas aktīvos, ieskaitot flotes atjaunošanu. Jebkurš lēmums par dividenžu izmaksu akcionāriem ir akcionāru sapulces kompetence.