Latvijas Kuģniecība
 
 

Korporatīvā pārvaldība

Kā publiskai akciju sabiedrībai a/s „Latvijas kuģniecība” ir svarīga laba reputācija, un viens no būtiskiem aspektiem tās veidošanā ir atklāta un caurspīdīga uzņēmuma darbība. Atzīstot trūkumus “Latvijas kuģniecības” korporatīvajā pārvaldībā, pašlaik uzņēmums intensīvi strādā pie tā, lai nodrošinātu investoriem, sadarbības partneriem, klientiem un sabiedrībai iespēju iegūt pēc iespējas pilnīgāku informāciju par uzņēmumu, tā darbību un pārvaldību.

Lai nodrošinātu vispusīgu informāciju par uzņēmumu, AS “Latvijas kuģniecības” reizi ceturksnī publisko kuģu frakts likmes.

Ar a/s „Latvijas kuģniecība” padomes locekļiem varat iepazīties šeit

Ar a/s „Latvijas kuģniecība" valdes locekļiem varat iepazīties šeit

Ar a/s „Latvijas kuģniecība” revīzijas komitejas locekļiem varat iepazīties šeit

Uzņēmuma akcionāri (virs 5% no visa kapitāla)

Akcionārs 

Akciju skaits

Vitol Netherlands B.V.

90,79%

Citi

9,21%