Latvijas Kuģniecība
ŠIS IR VENTSPILS NAFTA GRUPAS UZŅĒMUMS ŠIS IR VENTSPILS NAFTA GRUPAS UZŅĒMUMS
 
 

Reglamenti

 

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” valdes reglaments atbilstoši Sabiedrības statūtu 3.2.punktam nosaka Sabiedrības valdes darbības pamatus, tiesības, pienākumus, atbildību un darba procedūru.

Savukārt Padomes reglaments nosaka Padomes vispārīgos darbības pamatus, tiesības, pienākumus, atbildību un darba procedūru.

  •  
    Valdes reglaments
    .PDF File format, 237.51 KB
  •  
    Padomes reglaments
    .PDF File format, 169.77 KB