Latvijas Kuģniecība
 
 

Latvijas kuģniecības stipendija

Lai atbalstītu topošos jūrniekus un veicinātu jūrniecības izglītību Latvijā, AS “Latvijas kuģniecība” (LK) stipendiju šogad pavisam ieguvuši septiņi jūrniecību studējošie jaunieši gan no Latvijas Jūras akadēmijas, gan no Liepājas Jūrniecības koledžas, kas izturējuši LK un “Vītolu fonda” konkursu. Kopējais stipendiju fonds ir 27 600 eiro un katrs stipendiāts saņems 300 eiro mēnesī visa mācību gada garumā.

LK 2016. gada stipendiju ieguvēji ir:

  • Antons Aronietis,
  • Igors Šipuļins,
  • Liene Deņisova,
  • Artūrs Mazurs,
  • Arvis Podnieks,
  • Alise Romule,
  • Mārtiņš Jansons.

"Stipendiju piešķiršanas mērķis ir sniegt studentiem materiālo atbalstu, tādējādi veicinot ne tikai jauniešu izaugsmi, bet arī jūrniecības izglītību Latvijā. Šogad esam palielinājuši stipendijas fondu un saņēmēju skaitu, kā arī pirmo reizi piešķīrām stipendiju Liepājas Jūrniecības koledžā studējošajam. Svarīgi, ka sniegtais atbalsts jauniešiem, kā to pierāda pirmo stipendiju saņēmēji, ir bijis noderīgs un palīdzējis viņiem kļūt par augsta līmeņa kuģa darbiniekiem," atzina AS “Latvijas kuģniecība” valdes priekšsēdētājs Roberts Kirkups.

2015. gada stipendiāte Indra Annija Cekula no Latvijas Jūras Akadēmijas atzīst, ka saņemtā stipendija ir bijis neatsverams palīgs pilnvērtīgu studiju nodrošināšanai, jo palīdzējis koncentrēties tieši uz mācību procesu. Indra Annija Cekula piebilst: ”Lielu paldies es vēlētos teikt AS „Latvijas kuģniecība” par iespēju būt vienai no stipendiātēm. Nākamajiem stipendijas ieguvējiem novēlu apzināties, ka būt vienam no stipendiātiem ir liels gods - neaizmirstiet lepoties ar to un nekad nepārstājiet tiekties uz jaunām virsotnēm!"

Nodibinājuma “Vītolu fonds” valdes priekšsēdētāja Vita Diķe izteikusi pateicību un gandarījumu, ka LK stipendiju skaits palielinājies teju uz pusi: “Liels paldies uzņēmumam “Latvijas kuģniecība” par ieguldījumu Latvijas izglītībā! Priecājamies, ka stipendiju skaits aug. Patiess prieks par jauniešiem, kuri stipendiju konkursā uzvarējuši un ar lepnumu varēs sevi dēvēt par Latvijas Kuģniecības stipendiātiem.”

Stipendijai varēja pieteikties Latvijas augstskolu pēdējā kursa studenti ar labām un teicamām sekmēm, kuri bijuši praksē uz kāda no LK meitas kompānijas SIA “LSC Shipmanagement” tehniskajā pārvaldībā esošajiem kuģiem ne mazāk kā četru mēnešu garumā.