Latvijas Kuģniecība
 
 

Drošība un kvalitāte

SIA „LSC Shipmanagement” politika un principi tiek virzīti, lai nodrošinātu krasta darbinieku un jūrnieku arodveselību, drošu kuģu darbību, vides aizsardzību un mūsu klientu prasību apmierināšanu. Mēs esam sev izvirzījuši šādas prioritātes:

 

PILNĪGA CILVĒKU DROŠĪBA
PILNĪGA VIDES AIZSARDZĪBA
PILNĪGA ĪPAŠUMA DROŠĪBA
KLIENTU APMIERINĀTĪBA

 

Šie mērķi tiek sasniegti, veicot sistemātisku un efektīvu drošības un kvalitātes kontroli uz pārvaldītajiem kuģiem un citās mūsu darbības sfērās. 

SIA „LSC Shipmanagement” pastāvīgi cenšas uzlabot veselības, drošības, vides un kvalitātes rādītājus, nemitīgi pilnveidojot ieviesto veselības, drošības vides un kvalitātes (VDVK) vadības sistēmu un sasniedzot nospraustos mērķus. 

Veselības, drošas vides un kvalitātes mērķu sasniegšana ir visu kopīgais, tostarp arī katra SIA „LSC Shipmangement” darbinieka pienākums.