Latvijas Kuģniecība
 
 

Uzņēmuma profils

„LSC Shipmanagment” ir A/S „Latvijas kuģniecība” 100% piederoša sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Tā veic kuģu tehnisko vadību un nodrošina efektīvu un drošu kuģu ekspluatāciju, piedāvā konsultācijas kuģu jaunbūvju projektu izstrādē un kuģu tehniskā stāvokļa novērtēšanā, kā arī komplektē apkalpes naftas tankkuģiem un ķīmiskiem tankkuģiem.

Šobrīd „LSC Shipmanagment” tehniskajā pārraudzībā ir 27 moderni tankkuģi.

„LSC Shipmanagement” ir gatavs kļūt par uzticamu sadarbības partneri ikvienam kuģu īpašniekam, piedāvājot kuģu tehnisko vadību un apkalpes komplektēšanu, nodrošinot augstu pakalpojumu kvalitāti, drošību, profesionalitāti un izdevīgu cenu.

SIA „LSC Shipmanagment” ir saņēmusi atbilstības sertifikātus piemērojamajam Starptautiskajam vadības kodeksam un standartiem, proti, ISM kodeksam, ISO 14001 un ISO 9001 standartiem. Loida reģistra (Lloyd’s Register) izdotais atbilstības dokuments apliecina, ka sabiedrība spēj vadīt naftas tankkuģus un ķīmiskos tankkuģus saskaņā ar noteiktajiem drošības un kvalitātes standartiem. Sabiedrība un visi kuģi atbilst konkrētām drošības un vides aizsardzības prasībām visā pasaulē, tostarp ASV krasta apsardzes kuģniecības standartiem un ASV vides aizsardzības normatīvajiem aktiem – OPA-90, VGP utt.

„LSC Shipmanagment” ir gatavs kļūt par uzticamu sadarbības partneri ikvienam kuģu īpašniekam, piedāvājot kuģu tehnisko vadību un apkalpes komplektēšanu, nodrošinot augstu pakalpojumu kvalitāti, drošību, profesionalitāti un izdevīgu cenu.

Vadības grupa
Mikkjal Poulsen „LSC Shipmanagement” izpilddirektors

E-pasts:  mikkjal.poulsen@lscsm.lv

 

2016. gada novembrī uzsāka darbu SIA „LSC Shipmanagement” kā tās izpilddirektors. Savu karjeru uzsāka kā kuģa stūrmanis “Maersk” un vēlāk darbu turpināja tankkuģu kompānijā “Torm”.  Viņš strādājis jūrā vairāk nekā 25 gadus līdz kļuva par kapteini.  Pēc tam uzsāka darbu krastā un 2005. gadā pievienojās SIA “Torm Singapore Pte”, kur strādāja līdz 2011. gadam. SIA “Torm Singapore Pte” strādājis dažādās pozīcijās – kā vadītājs, kā galvenais vadītājs un pēc tam kā galvenais izpilddirektors. Vēlāk sāka strādāt “Thome Shipmanagement” Taizemē. Neilgi pirms pievienošanās SIA “LSC Shipmanagement”,  Mikjals Polsens strādāja Dienvidkorejā kā reģionālais vadītājs “Aker Solutions Korea”.

 

Juris Šoriņš D&K nodaļas vadītājs/Valdes loceklis

Telefons: +371 67020476
E-pasts:  juris.sorins@lscsm.lv

Sācis karjeru kā sardzes stūrmanis uz tankkuģiem „Latvijas kuģniecībā”. 17 gadus strādājis jūrā un karjeru beidzis kapteiņa amatā. 1998. gadā uzsāka darbu krastā, līdz 2003. gadam strādājot “LSC Shipmanagement” par flotes intendantu un vēlāk par drošības un kvalitātes menedžeri. 2014. gada martā ievēlēts par valdes locekli. Dažus gadus strādājis par BSM (Latvijā) rīkotājdirektoru, bet 2005. gada jūlijā atgriezās “LSC Shipmanagement” kā vecākais kuģu intendants/kuģu inspektors, bet 2008. gada martā tika paaugstināts par drošības un kvalitātes daļas vadītāju. 

Everita Ivanova Galvenā grāmatvede

Telefons: +371 67020497
E-pasts: everita.ivanova@lscsm.lv

Everita Ivanova darbojas SIA “LSC Shipmanagement” kopš 1997. gada.  Uzsāka karjeru kā tehniskās uzraudzības intendanta asistente, nodarbojās ar sagādes un loģistikas lietām, pēc tam pārgāja uz finanšu departamentu un no 1999. gada decembra veic galvenās grāmatvedes pienākumus. Everita strādā ar valsts un starptautiskiem nodokļu jautājumiem saistībā ar kuģniecību, kā arī pārrauga “LSC Shipmanagement” grāmatvedības uzskaites un finanšu darbību. Latvijas Universitātē Rīgā viņa vispirms ieguva bakalaura, bet pēc tam arī maģistra grādu ekonomikā.

Ilze Stangaine Administratīvā direktore

Telefons: +371 67020402
 E-pasts: ilze.Stangaine@lscsm.lv

Pievienojās SIA “LSC Shipmanagment” 2010. gada augustā kā drošības un kvalitātes daļas tehniskā sekretāre, sākot ar 2013. gada sākumu pildījusi biroja vadītājas amata pienākumus, bet jau 2014. gada septembrī paaugstināta pašreizējā administratīvās direktores amatā, atbildot par krasta personālu, pildot personāla vadītājas amata pienākumus, kā arī nodrošinot biroja administratīvās funkcijas. 2017. gadā ieguvusi profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmumu un iestāžu vadītāja profesionālo kvalifikāciju Banku augstskolas maģistra studiju programmā 'Creative Industries Management'.

Sanita Žurzdina Flotes Personāla daļas direktore

Telefons: +371 67020290
 E-pasts: sanita.zurzdina@lscsm.lv

Karjeru SIA LSC Shipmanagement  uzsāka 2006. gadā, vēl mācību laikā kā kadete un sardzes stūrmane. 2010. gadā absolvējusi Latvijas Jūras akadēmiju un ieguvusi inženiera kuģu vadītāja kvalifikāciju, pēc mācībām pievienojās SIA “LSC Shipmanagement” Flotes Personāla daļai kā inspektors – referents.  Neilgi pēc tam tika paaugstināta amatā par Flotes Personāla intendanti, kam sekoja Flotes Personāla vecākā intendanta amata pienākumu pildīšana, bet 2014. gada oktobrī tika paaugstināta amatā un uz doto brīdi pilda Flotes Personāla daļas direktores pienākumus 2013. gadā ieguvusi profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā (MBA) Biznesa augstskolā “Turība”.


 

 

Pāvels Ševcovs Flotes vadītājs

Telefons: +371 67020417
E-pasts: pavels.sevcovs@lscsm.lv

Pievienojās SIA “LSC Shipmanagment” 2004. gada jūlijā kā tehniskais intendants un veica savus pienākumus šajā amatā līdz 2011. gada janvārim, kad tika paaugstināts pašreizējā flotes vadītāja amatā. Iesāka karjeru kā mehāniķis uz „Latvijas kuģniecības”, „Interorient” un "Reederei F.Laeisz" un "Schulte" konteineru kuģiem un vēlāk tankkuģiem, pavadot jūrā 12 gadus. Pirms karjeras uzsākšanas krastā ieguvis vecākā mehāniķa sertifikātu. 2017. gadā kļuvis par valdes locekli.

Andrejs Novikovs Kuģu inspekciju vadītājs

Telefons: +371 67020427
E-pasts: andrejs.novikovs@lscsm.lv

Karjeru A/S “Latvijas kuģniecība” uzsāka kā klāja kadets, mērķtiecīgi virzoties pa karjeras kāpnēm, līdz kļuva par kapteini, kopā jūrā pavadot 14 gadus. Savu karjeru no 2011. gada turpina veidot krastā, pievienojoties SIA “LSC Shipmangement” drošības un kvalitātes daļai kā flotes intendants, 2015. gada septembrī  tika paaugstināts pašreizējā kuģu inspekciju vadītāja amatā.