Latvijas Kuģniecība
 
 

Nākotnes plāni

Stabils un maksimāli efektīvs uzņēmums

Pēdējos gados kuģošanas tirgu negatīvi ir ietekmējusi sarežģītā ekonomiskā situācija pasaulē ar rekordzemām kuģu frakts likmēm. LK ir spējusi atrisināt naudas plūsmas problēmas, un šobrīd, kad tās ieņēmumi pakāpeniski uzlabojas, atrodas situācijā, kad var koncentrēties, lai attīstītu savu pamatdarbību.

LK nākotnes stratēģija ietver:

  • turpināt nodarbināt flotes lielāko daļu laika nomā, lai nodrošinātu uzņēmumam stabilu naudas plūsmu nākotnē;
  • nostiprināt savas pozīcijas tankkuģu pārvadājumu tirgū un palielināt stabilo klientu bāzi;

  • apsvērt flotes atjaunošanu brīdī, kad tirgus un finanšu situācija būs tam piemērota.